امواج زمین لرزه

انرژی زمین ­لرزه از طریق امواج لرزه ­ای به شکل­ های مختلف منتشر می­ گردد. در اثر زمین­ لرزه دو نوع موج درونی و سطحی ایجاد می ­شود. امواج درونی به دو دسته امواج درونی اولیه یا P و امواج برشی یا S تقسیم بندی می­ شوند. امواج P سرعت انتشار بیشتری از امواج برشی دارند، ولی امواج برشی مخرب­تر و عامل اصلی ایجاد خسارت به ساختمان ها هستند. از اختلاف سرعت این دو موج برای هشدار زمین ­لرزه استفاده شده است. در امواج P جابجایی ذرات در راستای جهت انتشار موج انجام می­ شود، ولی در امواج S جابجایی ذرات عمود بر جهت انتشار امواج می ­باشد.

نحوه انتشار امواج فشاری P و امواج برشی S

نحوه انتشار امواج فشاری P و امواج برشی S

نحوه انتشار امواج سطحی رایله و لاو

نحوه انتشار امواج سطحی رایله و لاو