تجهیزات اداری

فایل های بایگانی

  • تمامی فایل های اداری می بایست به وسیله بست های L شکل (در صورت امکان انعطاف پذیر) به دیوار و کف وصل شده و در صورت لزوم از بالا به یکدیگر متصل شوند؛

لازم است کشو فایل ها و در قفسه ها به قفل تجهیز شوند؛

پارتیشن

  • معمولاً هنگام زلزله احتمال واژگونی پارتیشن ها وجود دارد لذا در مناطق لرزه خیز بهتر است از پارتیشن استفاده نشود. در صورت استفاده باید پارتیشن ها به کف و یا وسایل ثابت موجود متصل شود.
  • چیدمان پارتیشن ها باید به صورت پایدار باشد. بهترین نوع چیدمان، چیدمان زیگزاگ(Z)، است که از چیدمان مستقیم و بدون حائل پایدارتر است.

تابلو

  • تمامی تابلوها و بوردهای اطلاعات به وسیله زنجیر و قلاب های مناسب در جای خود محکم شوند تا از سقوط آنها جلوگیری شود؛
  • محل نصب تابلو به دیوار را مشخص کنید و با پیچ و رولپلاک مناسب آنرا به دیوار محکم کنید. تعداد پیچ های مورد نیاز برای محکم کردن آویز به دیوار، بستگی به اندازه و سنگینی تابلوها دارد. این پیچ ها باید حداقل ۴ سانتی متر در بدنه اصلی دیوار (زیر لایه گچ) فروبروند و داخل رولپلاک بسته شوند.