ساختمان زمین

کره زمین از سه لایه اصلی پوسته، جبه (گوشته) و هسته تشکیل شده است. خارجی­ ترین لایه کره زمین پوسته می باشد. این لایه در مقایسه با دیگر لایه های زمین ضخامت کمتری دارد. ضخامت آن در زیر اقیانوس ها کمتر و در زیر قاره ها تا حدود ۱۰۰ کیلومتر هم می رسد.

در زیر پوسته، جبه یا گوشته قرار دارد. این لایه ضخامت بالایی (در حدود ۲۹۰۰ کیلومتر) دارد. گوشته از سه قسمت بیرونی، میانی و درونی تشکیل شده است که گوشته میانی حالت نیمه جامد و خمیری دارد ولی دو قسمت دیگر گوشته (بیرونی و درونی) جامد هستند.

در زیر گوشته، سومین لایه زمین یعنی هسته قرار دارد. این لایه از دو قسمت به نام ­های هسته بیرونی و هسته درونی تشکیل شده است. هسته بیرونی مذاب است و دارای ضخامتی در حدود ۲۲۰۰ کیلومتر می باشد. هسته درونی جامد است و عمدتا از آهن و نیکل تشکیل شده است و ضخامت آن حدود ۱۲۵۰ کیلومتر می باشد.

لایه های تشکیل دهنده زمین

لایه های تشکیل دهتده زمین

قسمت فوقانی کره زمین(شامل پوسته و گوشته فوقانی) که از مواد سخت تشکیل شده است به نام سنگ کره یا لیتوسفر  شناخته می­شود. لایه زیرین سنگ کره، سست‌کره یا استنوسفر نام دارد. این قسمت که زیر سنگ کره قرار می­گیرد از ضخامتی بین ۸۰ تا ۲۰۰ کیلومتر برخوردار است. سنگ کره بر روی جبه یا گوشته حالت شناور دارد. جابجایی سنگ کره بر روی سست‌کره عامل و منشا بسیاری از پدیده ها و تغییرات در سطح زمین (از جمله زمین لرزه و آتش فشان) است.