تعریف زمین لرزه و علل وقوع آن

زمین لرزه لرزش­ ناگهانی سطح زمین به واسطه آزاد شدن انرژی (در قالب امواج لرزه­ای) ناشی از جابجایی صفحه های زمین ساختی (تکتونیکی) در امتداد گسل ها می باشد. پوسته زمین از قطعاتی تشکیل شده است که به آن ورقه یا صفحه می گویند. این ورقه ها در واقع بخش هایی از سنگ کره (لیتوسفر) هستند که بر روی سست‌کره حالت نیمه شناور دارند. جابجایی ورقه ها بر روی سست‌کره به دلایل مختلف در طول زمان سبب جدا شدن (اشتقاق) قاره ها از همدیگر شده است

اشتقاق صفحات پوسته

اشتقاق صفحات پوسته

صفحه های اصلی تشکیل دهنده پوسته زمین

صفحه های اصلی تشکیل دهنده پوسته زمین

با توجه به جهت اعمال نیرو، صفحه ­ها می­ توانند به سمت هم حرکت کنند (همگرا)، در جهت مخالف یکدیگر جابجا شوند (واگرا) و یا در کنار یکدیگر بلغزند. در مناطقی که ورقه های پوسته با یکدیگر برخورد می کنند امکان قفل شدگی آنها وجود دارد. همچنین در برخی از گسل­ ها که در بخش بالایی پوسته همواره به صورت قفل شده با حرکات دوره ­ای عمل می­ کنند، این مساله سبب می شود که انرژی در محل قفل شدگی بین ورقه ها تجمع پیدا نماید. وقتی میزان انرژی جمع شده بیشتر از مقاومت توده سنگ شود، شکستگی در محل قفل شدگی ایجاد می گردد و انرژی ذخیره شده به شکل امواج لرزه ای منتشر می گردد و سبب زمین لرزه می شود.

انواع جابجایی ورقه های زمین ساختی بر روی سست‌کره

انواع جابجایی ورقه های زمین ساختی بر روی سست‌کره