خطر زمین لرزه در جهان

زمین لرزه ها می­ توانند در هر مکان بر روی زمین و در هر نقطه ای از زمان رخ دهد. با این حال، برخی از نقاط زمین بیشتر از سایر بخش­ ها در معرض زمین­ لرزه هستند. زمین لرزه ­ها در امتداد لبه­ های صفحات زمین­ساختی و خطوط گسل اتفاق می­افتند و سه منطقه بزرگ در زمین وجود دارد که بیشتر احتمال رخداد زمین­ لرزه را داراست. این کمربندهای لرزه­ ای حاشیه اقیانوس آرام، کمربند آلپ-هیمالیا و پشته های میان اقیانوس آرام است.

زمین لرزه ها در نقاطی از زمین که در آن صفحات اقیانوسی یا قاره ای در کنار هم قرار می گیرند فراوان هستند. صفحات حساس به حرکاتی هستند که در لایه گوشته زمین زیر پوسته زمین رخ می دهند. چنین حرکاتی ممکن است سبب حرکت یک صفحه پوسته­ ای سنگین تر (چگال بیشتر) به زیر پوسته سبک­تر (چگال کمتر)، دور شدن و واگرایی صفحات از هم و همچنین حرکات کنار گذر صفحات امتدادلغز و یا برخورد دو صفحه با چگالی نزدیک به هم گردد. چنین حرکات پوسته­ ای زمین عامل ایجاد زمین لرزه ­ها است.

پراکندگی زمین لرزه ها با بزرگای بیش از 4.8 در بازه زمانی 2009-2000 میلادی به همراه داده های ژرفای کانونی

پراکندگی زمین لرزه ها با بزرگای بیش از ۴٫۸ دربازه زمانی ۲۰۰۹-۲۰۰۰ میلادی به همراه داده های ژرفای کانونی