رومرکز زمین لرزه (Epicenter)

نقطه‌ای روی سطح زمین است که مستقیماً بالای کانون زمین لرزه عمقی، جایی که گسل آغاز به گسیختگی می‌کند ، قرار دارد. رومرکز در بیشتر مواقع دربرگیرنده بیشترین آسیب می‌شود. در زمین‌لرزه‌های بزرگ، طول گسیختگی گسل بسیار زیاد است و مناطق تخریب ممکن است در سراسر مرز گسیختگی گسترش یابد.