اصول پناه گیری و خروج اضطراری در وسایل نقلیه عمومی

اگر در داخل قطار یا مترو هستید به سمت درهای خروج اضطراری هجوم نبرید. سعی کنید به جز مواقع کاملاً ضروری، داخل واگن های قطار بمانید چرا که ممکن است با خروج از قطار مخاطرات دیگری نظیر برق گرفتگی شما را تهدید نماید. در داخل قطار میله ها، دستگیره ها یا هر وسیله دیگری که باعث می شود داخل واگن ثابت و محکم بمانید را با دست بگیرید.