برای تثبیت کتابخانه و کمد به دیوار، لازم است از بست های L مانند و پیچ هایی متناسب با حجم و اندازه کتابخانه یا کمد استفاده کرد. به منظور جلوگیری از سقوط وسایل داخل آنها، توصیه می گردد از تسمه های پلاستیکی، فلزی یا چوبی در مقابل این اقلام استفاده شود. همچنین بهتر است اجسام سنگین در طبقات فوقانی کتابخانه یا کمد قرار نگیرند بخصوص زمانیکه این اجسام در مجاورت تخت خواب، میز تحریر یا محل استراحت افراد قرار دارند تا از این طریق خطر آسیب های جانی به حداقل برسد. در صورتی که کتابخانه یا کمد دارای در می باشد لازم است درهای آن کتابخانه قفل باشد تا در هنگام وقوع زلزله از پرتاب شدن اجسام داخل آن به اطراف جلوگیری شود