پناه گیری و خروج اضطراری در اماکن عمومی

سینما و سالن همایش

اگر در هنگام وقوع زلزله در داخل سالن سینما یا تاتر هستید ابتدا آرامش خود را حفظ کنید و از هجوم بردن به درهای خروجی خودداری کنید. همانطور که در جای خود نشستید بدن خود را به داخل خم کرده و از سر و گردن خود محافظت کنید و یا اگر  ردیف بین صندلیها خالی است بر روی زمین زانو زده و نشسته و با دست از سر و گردن خود محافظت کنید.

فروشگاه ها و مراکز خرید

اگر در هنگام وقوع زلزله در داخل فروشگاه های بزرگ هستید سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید و به سمت درهای خروجی هجوم نبرید. در هنگام زلزله امکان سقوط اشیاء و وسایل داخل قفسه ها وجود دارد بنابراین بلافاصله از قفسه ها دور شوید و در محلی مناسب مانند گوشه دیوار داخلی یا کنار ستون ها پناه گیری کنید.