اصول پناه گیری و خروج اضطراری در خودرو

پناهگیری در خودرو

با احساس زلزله، سرعت خودرو را کم کرده و با احتیاط به سمت راست خیابان برانید و در مکانی مناسب خودرو را متوقف کنید. چراغ خطر (فلاشر) را روشن بگذارید. محل توقف خودرو نباید زیر پل یا نزدیک به ساختمانها یا اشیای قابل سقوط (تابلوهای راهنمایی، درختان بلند، تیر برق و …) باشد.

پس از توقف، خودرو را خاموش کنید تا خطر آتش سوزی به واسطه برخورد اجسام یا تصادف سایر خودروها کاهش یابد.

ترمز دستی را بکشید تا به واسطه جابجایی زمین هنگام زلزله، خودرو به جلو یا عقب رانده نشود. پس از توقف خودرو در مکانی مناسب، تا پایان زلزله از خودرو خارج نشوید. (تنها زمانی خودرو را ترک کنید که در معرض سقوط اجسام خطرناک باشید).

سایر نکات ایمنی مرتبط با رانندگی پس از وقوع زلزله

  • با روشن کردن رادیو اطلاعات لازم (مناطق آسیب دیده، وضعیت انسداد راهها و ترافیک، و …) را از مراجع معتبر دریافت کنید.
  • کیف ایمنی و امدادی، پتو، کپسول آتش نشانی و تعدادی بطری آب در خودرو نگهداری کنید.
  • وضعیت خودرو و محیط اطراف را بررسی کنید. اگر بوی بنزین به مشام تان رسید، سریعا خودرو را ترک کنید، زیرا خطر آتش سوزی یا انفجار وجود دارد.
  • اگر زلزله خفیف باشد، در صورت ضرورت می توانید با سرعت کم و حفظ هوشیاری نسبت به مخاطرات احتمالی (اشیای سقوط کرده، آوار ساختمان ها، آسیب پل ها و …) به مسیر ادامه دهید.
  • از کنار تیرهای برق که سقوط کرده اند، عبور نکنید زیرا امکان برق گرفتگی وجود دارد.
  • مسیر خودروهای امدادی را باز بگذارید.
  • مراقب افرادی که به واسطه زلزله از منازل بیرون آمده و در خیابان ها تجمع کرده اند، باشید.