اصول پناه گیری و خروج اضطراری در محیط کار

پناهگیری

 • از وسایل برقی یا بخاری که احتمال حرکت یا پرتاب آنها وجود دارد فاصله بگیرید؛
 • به سمت دربهای خروجی هجوم نبرید؛
 • به سرعت در مکان های مناسب ساختمان مانند کنار دیوارهای داخلی، کنار ستون ها و زیرمیز کار خود پناه گرفته و تا پایان لرزش ها در همان محل بمانید؛
 • در زمان وقوع زلزله وارد راه پله و آسانسور نشوید؛
 • اگر در راه پله هستید و امکان خروج فوری را ندارید، کنار دیوار دور از نرده ها نشسته و با دست ها از سر و گردن خود محافظت کنید؛
 • اگر در هنگام وقوع زلزله در آسانسور بودید، در نزدیکترین طبقه آسانسور را متوقف کنید و از آن خارج شوید.

خروج اضطراری و تخلیه

بعد از اتمام زلزله، افراد باید با حفظ آرامش و خونسردی، نسبت به خروج از ساختمان محل کار خود اقدام نمایند. خروج صحیح و به موقع می تواند تا حد زیادی به کاهش تلفات و مصدومیت های احتمالی کمک کند. در انجام صحیح فرایند خروج اقدامات زیر می بایست مورد توجه قرار گیرد:

 • فضای باز مانند حیاط، پارکینگ روباز، پارک نزدیک به محل کار و … به عنوان محل استقرار کارمندان برای زمان بعد از وقوع زلزله در نظر گرفته شود؛
 • اولویت خروج اضطراری به ترتیب از طبقه همکف و زیر همکف شروع شده و پس از آن در طبقات اول، دوم و سپس طبقات بالاتر دنبال می شود؛
 • چنانچه در ساختمان محل کار راه های خروجی متعددی وجود دارد، با هماهنگی قبلی و توجیه و انجام تمرین توسط کارکنان،مسیر خارج شدن از راهروها و راه پله ها بر اساساس الویت صورت پذیرد؛
 • فضاهای خطرناک مانند آزمایشگاه و کارگاهها از اولویت تخلیه برخوردارند؛
 • در طبقات بالا اولویت تخلیه با مکان هایی است که به خروجی ها و راه پله ها نزدیکتر هستند؛
 • کارمندان می بایست در حین حرکت خود در راهرو و راه پله ها، مراقب سایر همکاران، اشیای معلق یا سقوط کرده و موانع به وجود آمده باشند و اصول ایمنی را رعایت نمایند؛
 • کارمندان می بایست در فضای باز که از قبل برای آنها پیش بینی شده است، تجمع نمایند؛
 • پس از تجملع کارمندان در فضای باز، باید کارمندان سرشماری شوند و فهرست افراد غایب را به مسئول شورای ایمنی گزارش نماید.