book17

 

book17زلزله و ایمنی

فرخ پارسی‌زاده، علی‌احسان سیف، ویدا حشمتی

۱۳۸۴

مجموع دیدگاه‌های نوجوانان و جوانان در مورد زلزله و ایمنی؛ سومین مسابقه شعر و مقاله‌نویسی
فرخ پارسی‌زاده، ویدا حشمتی، علی‌احسان سیف۱۳۸۲

راهنمای تدریس مفهوم زلزله و ایمنی

(ویژه مربیان مهدهای کودک)
فرخ پارسی‌زاده، ویدا حشمتی۱۳۸۳

آنچه که باید از زلزله بدانیم
فرخ پارسی‌زاده، پدیده فاطمی ۱۳۸۳
book11_eز مثل زلزله؛ آموزش نکات ایمنی در برابر زلزله برای کودکان
نادیا رضایی‌پناه۱۳۷۸
book10_eآمادگی در برابر زلزله
نادیا رضایی پناه۱۳۷۸
زلزله‌ها؛ شناخت علمی پدیده زلزله برای کودکان و نوجوانان
جنیس ون کلیو
ترجمه: شیرین اخوان۱۳۷۹

مجموعه مقالات اولین همایش شناخت ابعاد مختلف نقش کلیدی زنان در کاهش خطرات زلزله

ویدا فلاحی۱۳۷۶

مجموع دیدگاه‌های نوجوانان و جوانان در مورد زلزله و ایمنی (دو جلد)
اولین مسابقه مقاله‌نویسیویدا فلاحی، فرخ پارسی‌زاده ۱۳۷۶
مجموع دیدگاه‌های نوجوانان و جوانان در مورد زلزله و ایمنی؛
دومین مسابقه شعر و مقاله‌نویسیفرخ پارسی‌زاده، ویدا حشمتی، گیتا علی‌آبادی، علی‌احسان سیف۱۳۷۹
بررسی نقش زنان در پیشگیری و کاهش خطرات زلزله و آمادگی در برابر آن
شیرین اخوان۱۳۷۵
بررسی واکنش‌های مردم و میزان آگاهی آنان نسبت به زلزله اسفند ۱۳۷۵ استان اردبیل
ویدا فلاحی، فرخ پارسی‌زاده۱۳۷۶
راهنمای آموزشی کاهش خطرات زلزله در اماکن اداری
ویدا فلاحی۱۳۷۶
یادگیری درباره سوانح طبیعی، بازی‌ها و طرحهایی برای کودکان و نوجوانان
به مناسبت دهه بین‌المللی کاهش سوانح طبیعی
شیرین اخوان

آموزش همگانی برای مقابله با خطرات زلزله،

گزارش چهارمین گردهمایی متخصصین زلزله‌شناسی و کارشناسان آموزش همگانی۱۳۶۹

خطرات زلزله را کاهش دهیم
محمدمهدی احمدی، محمدحسین ناظر، نادیا رضایی‌پناه۱۳۷۳

جهت تهیه کتاب های درخواستی با شماره تلفن ۱۹-۲۲۸۳۱۱۱۶ بخش روابط عمومی تماس بگیرید.

بازگشت