عنوان نوار ، CD
فیلم آمادگی مدارس در برابر زلزله ویژه مدیران

در این فیلم چگونگی آماده سازی مدرسه برای رویارویی با زلزله به مدیران آموزش داده می شود. این فیلم با تصاویری ساده و گفتاری روان، مباحثی مانند ایمن سازی غیرسازه ای، تجهیز مدرسه به وسایل ایمنی و نکاتی از این دست برای مدیران و اولیاء مدرسه تشریح می کند. زمان این فیلم حدود ۱۰ دقیقه می باشدفیلم آموزشی مانور ویژه دانش آموزان

درابتدای این فیلم دانش آموزان بصورت ساده و با مطالب قابل فهم، بابرخی مبانی علوم زمین،علل رخداد زلزله و…آشنامی شوند و پس از آن مطالبی در مورد نحوه آمادگی در برابر زلزله در اماکن مختلف مدرسه را فرا می گیرند. این فیلم به دانش آموزان اماکن مناسب ونامناسب را آموزش داده وآنها را برای چگونگی اجرای مانور آماده می سازد. زمان فیلم حدود ۱۰ دقیقه و دارای تصاویر و متنی ساده برای تمام مقاطع است.ایمنی در برابر زلزله؛ ویژه مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور (دستورالعمل و پیام‌های ایمنی)شعر و قصه زلزله و ایمنی (ویژه مقطع دبستان و پیش دبستانی)پیام‌های ایمنی در خانوادهپیام‌های ایمنی در اداره‌ها

جهت تهیه نوار یا CD درخواستی با شماره تلفن ۱۹-۲۲۸۳۱۱۱۶ بخش روابط عمومی تماس بگیرید.

بازگشت