ششمین تمرین زلزله و ایمنی توسط مهدهای کودک استان تهران

۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵، پارک ملت تهران

بخش آموزش همگانی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، در چارچوب وظایف محوله در جهت ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم از جمله کودکان و نوجوانان در مقابله با پدیده زلزله، اقدام به برپایی و اجرای ششمین تمرین زلزله و ایمنی در سطح تمامی مهدهای کودک استان تهران نموده است. در این تمرین، کودکان مهدهای کودک، به کمک مربیان خود که پیش از این آموزش‌های لازم را برای مواجه شدن با پدیده زلزله فرا گرفته‌اند، اقدامات صحیح را در قالب بازی، شعر، تأتر برای مقابله با یک زلزله، تمرین کردند. این تمرین در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۵، در ۱۰۰۰ مهد تحت پوشش سازمان بهزیستی و ۱۰۶ مهد آموزش و پرورش، به صورت همزمان، از ساعت ۹ صبح با راهپیمایی نمادین کودکان ۱۱ مهد، در محوطه پارک ملت تهران آغاز شد.

لازم به ذکر است این تمرین توسط بخش آموزش همگانی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان تهران، سازمان آموزش و پرورش تهران و سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در تمامی مهدهای تهران اجرا شد.

گروه اجرایی تمرین ششم
مسؤول برگزاری تمرین فرخ پارسی زاده
کارشناس مسؤول آموزش ویدا حشمتی
کارشناس آموزش علی‌احسان سیف
کارشناس آموزش فاطمه خوانساری موسوی
همکار آموزش ملیحه اسکندری
همکار آموزش فاطمه نادرمحمد
کارشناس روابط عمومی عبدالناصر کاظمی
مسؤول ستاد خبری عبدالخالق کلوایی
تدارکات و پشتیبانی کیوان گرجی
عکاس و تصویربردار محمدرضا جمالی‌فرد