هشتمین تمرین زلزله و ایمنی توسط مهدهای کودک شهر تهران

۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷

هشتمین تمرین زلزله و ایمنی در ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ به همت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با همکاری دفتر امور کودکان سازمان بهزیستی کشور و شهرداری مناطق ۳، ۶ و ۱۶ در سه پارک بعثت ، لاله و ملت انجام شد. این تمرین امسال علاوه بر استان تهران در ۹ استان دیگر کشور شامل قم، سمنان، قزوین، آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه، کرمان ، همدان و لرستان برگزار شد .در راستای اجرای این تمرین کتاب اموزشی راهنمای تدریس مفهوم زلزله و ایمنی برای مهدکودک های استانهای مذکور ارسال گردید. در این تمرین کودکان براساس بخشنامه سازمان بهزیستی و طبق برنامه و تقویم آموزشی خود توسط مربیان مهد آموزش های لازم را فرا گرفته بودند و در روز تمرین علاوه بر راهپیمایی در محوطه پارک برنامه های متنوعی مانند تاتر، سرود و… با موضوع زلزله و ایمنی اجرا کردند.