هفتمین تمرین زلزله و ایمنی توسط مهدهای کودک شهر تهران

۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، پارک ملت تهران

بخش آموزش همگانی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، همه ساله بر اساس تفاهم‌نامه مشترک بین پژوهشگاه و دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، جهت ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم از جمله کودکان و نوجوانان، اقدام به برپایی تمرین زلزله و ایمنی در تمامی مهدهای کودک شهر تهران می‌نماید.

هفتمین تمرین در ۱۸ اردیبهشت‌ماه در تمامی مهدهای کودک و با راهپیمایی نمادین ۱۴ مهد در محوطه پارک ملت تهران برگزار شد. در این تمرین، کودکان آموخته‌های خود را برای آمادگی در برابر زلزله در قالب شعر، تأتر عروسکی، نمایش علمی و بازی برای عموم مردم به نمایش گذاشتند.

لازم به ذکر است این تمرین توسط بخش آموزش همگانی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، استان تهران و بهزیستی شمال تهران و با حضور مسؤولین مربوطه برگزار شد.

گروه اجرایی تمرین هفتم
مسؤول برگزاری تمرین فرخ پارسی زاده
کارشناس مسؤول آموزش ویدا حشمتی
کارشناس آموزش علی‌احسان سیف
همکار آموزش فاطمه نادرمحمد
همکار آموزش سمیه صادقیان
کارشناس روابط عمومی عبدالناصر کاظمی
مسؤول ستاد خبری عبدالخالق کلوایی
تدارکات و پشتیبانی کیوان گرجی
عکاس و تصویربردار محمدرضا جمالی‌فرد