پنجمین تمرین زلزله و ایمنی توسط مهدهای کودک استان تهران

۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۴، پارک ساعی تهران

پنجمین تمرین زلزله و ایمنی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۸۴ در تمامی مهدهای تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران، برگزار شد. تعداد ۴۰ مهد کودک در ۷ پارک بزرگ شهر تهران، علاوه بر اجرای تمام مهدهای شهر، حضور پیدا کردند و تمرین خود را با راهپیمایی و اجرای سرود و نمایش مرتبط با زلزله و ایمنی انجام دادند.

گروه اجرایی تمرین پنجم
مسؤول برگزاری تمرین فرخ پارسی زاده
کارشناس مسؤول آموزش پدیده فاطمی
کارشناس آموزش علی‌احسان سیف
کارشناس آموزش ویدا حشمتی
همکار آموزش ملیحه اسکندری
کارشناس روابط عمومی عبدالناصر کاظمی
مسؤول ستاد خبری عبدالخالق کلوایی
تدارکات و پشتیبانی کیوان گرجی
عکاس طلعت‌سادات کمالی
تصویربردار محمدرضا جمالی‌فرد