چهارمین تمرین زلزله و ایمنی توسط مهدهای کودک استان تهران

۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۳، پارک ملت تهران

چهارمین تمرین زلزله و ایمنی در پارک‌های ملت، لاله و اندیشه و با حضور ۲۴ مهد از مناطق مختلف شهر تهران، با همکاری شهرداری‌های مناطق مختلف، برگزار گردید. لازم به ذکر است که همزمان با برگزاری این تمرین به صورت نمونه‌ای در پارک‌ها، تمامی مهدهای استان تهران نیز اقدام به برگزاری تمرین در محل مهدهای خود نمودند.

گروه اجرایی تمرین چهارم
مسؤول برگزاری تمرین فرخ پارسی زاده
کارشناس مسؤول آموزش پدیده فاطمی
کارشناس آموزش علی‌احسان سیف
کارشناس آموزش ویدا حشمتی
همکار آموزش ملیحه اسکندری
همکار آموزش مریم خالدی
همکار آموزش فاطمه نادرمحمد
کارشناس روابط عمومی عبدالناصر کاظمی
مسؤول ستاد خبری عبدالخالق کلوایی
تدارکات و پشتیبانی کیوان گرجی
عکاس و تصویربردار محمدرضا جمالی‌فرد