پژوهشگاه و با مشارکت دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کل کشور و شهرداریهای مناطق۳،۶و۱۶در تهران و در سایر شهرها باهمکاری اداره کل مدیریت بحران استانها در ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۱ در مهدهای کل کشور برگزار میگردد. این تمرین هر ساله به دو شکل اجرا می گردد: اجرای تمرین در داخل مهد به صورت برنامه ای ویژه و با حضور اولیاء کودکان و دیگر اجرای تمرین در داخل پارک های مرکزی شهرهای کشور، در این برنامه تعدادی از مهدها به صورت نمادین با اجرای راهپیمایی، حمل پلاکاردهای پیام ایمنی، اجرای نمایش، شعر و کارگاه های جنبی آموزشی مانند نقاشی، خمیر بازی و بازی گروهی مرتبط با موضوع زلزله و ایمنی برنامه های ویژه ای را