دومین مسابقه طراحی پوستر با موضوع” چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی”

در مدارس فنی و حرفه ای وکارودانش شهر تهران توسط گروه آموز ش همگانی پژوهشگاه وبا مشارکت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در زمستان ۹۰ برگزار شد. در این مسابقه دانش آموزان در طراحی پوستر خود به مواردی از قبیل نحوه صحیح پناهگیری، ایمن سازی وسایل داخل ساختمان و ساختمان ایمن در برابر زلزله باید توجه می کردند. مهلت ارسال آثار تا پایان خرداد ماه سال۹۱ تعیین شده بود و داوری آثار ارسالی در مرداد ماه سال ۹۱ برگزار گردید. از میان ۴۰ اثر ارسالی ۳ اثر به عنوان اثر برتر انتخاب شد. طر ح نفر اول این مسابقه با ذکر نام طراح به عنوان پوستر چهاردهین مانور سراسری زلزله و ایمنی جهت چاپ به استانهای کشور ارسال گردید.لازم به ذکر است تمامی آثار ارسالی هنر آموزان همزمان با چهاردهمین مانور در روز ۸ آذر ۹۱ در نمایشگاه جنبی به نمایش گذاشته خواهد شد. اهداف مسابقه مذکور عبارتند از:
– جلب مشارکت دانش آموزان در مر احل اجرایی مانور
– بررسی دیدگاه های نوجوانان در مورد پدیده زلزله و ایمنی
– افزایش آگاهی و آمادگی در برابر زلزله
لازم به ذکر است اولین مسابقه طراحی پوستر وماکت با موضوع “زلزله وایمنی”در مهر ماه سال ۸۱ همزمان با هفته کاهش بلایای طبیعی برگزار گردید.