نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی ۸/آذر/ ۱۳۹۶

نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی، با هدف افزایش سطح آگاهی و ایمنی دانش آموزان در برابر زلزله، روز چهار شنبه هشتم آذرماه در سطح تمامی مدارس کشور برگزار می­ شود. از سال های گذشته کمیته راهبری مانور، اجرای مرحله جدید مانور با رویکرد جامعه محور را مورد تصویب قرار داد و مقرر شد به تدریج در کنار دانش آموزان، ساکنین محله­ های مجاور مدارس نیز در فرایند مانور مشارکت داده شوند. در سال اول مانور جامعه محور بصورت آزمایشی در شهر تهران و مرکز پنج استان کشور برگزار شد. در سال دوم نیز این مانور در سطح مناطق آموزش و پرورش شهر تهران (هر منطقه یک مدرسه و محدوده مجاور آن و ۳۱ مرکز استان (هر مرکز استان یک مدرسه و محدوده مجاور آن) برگزار شد. امسال در نظر است در نوزدهمین مانور علاوه بر مراکز استان ها، در شهرستان ها نیز (هر شهرستان یک مدرسه و محله مجاور) برگزار گردد و به تدریج در سال های بعد مانور جامعه محور به سطح کلیه جوامع محلی گسترش یابد. همچنین به منظور بازنگری و به روزرسانی تفاهمنامه تشکیل شورای دائمی مانور سراسری زلزله و ایمنی مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ تفاهمنامه جدیدی تحت عنوان ” ستاد عالی آمادگی در برابر زلزله” تدوین گردید. مفاد این تفاهمنامه را می توانید از طریق لینک زیردریافت نمایید.

در خصوص مانور سال جاری توجه به نکات زیر ضروری است:

  1. غیر از مدارس منتخب، در سایر مدارس کشور مانور زلزله و ایمنی مشابه مانور سالهای گذشته اجرا خواهد شد.
  2. رعایت نکات ایمنی در اجرای مانور به عهده مدیران مدرسه بوده و لازم است از اجرای حرکات نمایشی و بعضا خطرناک جدا اجتناب شود؛

جهت دریافت پوستر مانور اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل راهنمای اجرای مانور سراسری زلزله و ایمنی “مدرسه ایمن – جامعه تاب آور” (ویژه مدیران مدارس و مدیران بحران محله اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل فرم های ارزیابی نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل فرم های ارزیابی نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی- محله محور  اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل تفاهمنامه تشکیل ” ستاد عالی آمادگی عمومی در برابر زلزله” اینجا را کلیک نمایید.