هشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی

هشتم آذر ۱۳۸۵

drill-poster-85

هشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی، با پخش یک دقیقه‌ای زنگ زلزله و ایمنی در ساعت ۱۴/۱۰ صبح روز ۸ آذرماه، از رادیوهای سراسری، پیام و استانی، در ۱۱۰ هزار مدرسه کشور و توسط حدود ۱۴ میلیون دانش‌آموز برگزار شد. یکی از ویژگی‌های مانور هشتم، گسترش آن در سطوح مختلف اداره‌ها، از جمله ادارات سازمان آموزش و پرورش استان‌ها و ۱۰ ادراه آموزش و پرورش تهران، تمامی اداره‌های استان قم شامل ۱۱۰۰ اداره دولتی به طور همزمان بود.
این مانور در تهران به صورت نمادین و پایگاهی، در مدرسه راهنمایی دخترانه زهرا (مردانی آذری) واقع در منطقه ۱۰ آموزش و پرورش (محله امام‌زاده معصوم) برگزار شد. همچنین، مدارس ناشنوایان و نابینایان نیز در اجرای مانور فعالیت چشمگیری داشتند.
پژوهشگاه به عنوان طراح و مجری اصلی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت کشور، سازمان صدا و سیما و جمعیت هلال احمر نیز از مشارکت کنندگان در اجرای مانور بودند.

توضیح تکمیلی و دستورالعمل (PDF)

گروه اجرایی مانور هشتم

دبیر شورای دائمی مانور فرخ پارسی زاده
کارشناس مسؤول آموزش علی‌احسان سیف
کارشناس آموزش ویدا حشمتی
کارشناس آموزش فاطمه خوانساری موسوی
کارشناس آموزش ملیحه اسکندری
همکار آموزش فاطمه نادرمحمد
کارشناس روابط عمومی عبدالناصر کاظمی
مسؤول ستاد خبری عبدالخالق کلوایی
تدارکات و پشتیبانی کیوان گرجی
عکاس و تصویربردار محمدرضا جمالی‌فرد