همه ساله در هشتم آذرماه، مانور سراسری زلزله و ایمنی در سطح تمامی مدارس کشور با هدف افزایش سطح آگاهی و افزایش ایمنی دانش آموزان در برابر زلزله برگزار می­شود. از سال گذشته کمیته راهبری مانور، اجرای مرحله جدید مانور با رویکرد جامعه محور را مورد تصویب قرار داد و مقرر شد به تدریج در کنار دانش آموزان، ساکنین محله­های مجاور مدارس نیز در فرایند مانور مشارکت داده شوند. در سال گذشته مانور جامعه محور بصورت آزمایشی در شهر تهران و مرکز پنج استان کشور برگزار شد. در سال جاری نیز این مانور در سطح مناطق آموزش و پرورش شهر تهران (هر منطقه یک مدرسه و محدوده مجاور آن) و ۳۱ مرکز استان (هر مرکز استان یک مدرسه و محدوده مجاور آن) برگزار خواهد شد و به تدریج در سالهای بعد مانور جامعه محور به سطح کلیه جوامع محلی گسترش خواهد یافت. در خصوص مانور سال جاری توجه به نکات زیر ضروری است:

  1. غیر از مدارس منتخب، در سایر مدارس کشور مانور زلزله و ایمنی مشابه مانور سالهای گذشته اجرا خواهد شد.
  2. رعایت نکات ایمنی در اجرای مانور به عهده مدیران مدرسه بوده و لازم است از اجرای حرکات نمایشی و بعضا خطرناک جدا اجتناب شود؛
  3. با توجه به مصادف شدن ۸ آذر سال جاری با رحلت پیامبر اعظم(ص)، هجدهمین مانور در روز دوشنبه ۱۵ آذرماه ۹۵ برگزار خواهد شد.

جهت دریافت پوستر مانور اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل راهنمای اجرای مانور سراسری زلزله و ایمنی “مدرسه ایمن – جامعه تاب آور” (ویژه مدیران مدارس و مدیران بحران محله) اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل فرم های ارزیابی هجدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل فرم های ارزیابی هجدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی- محله محور  اینجا را کلیک نمایید.

بازگشت