یازدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی

هشتم آذر ۱۳۸۸

زمین لرزه پدیده ای طبیعی است که عدم آگاهی نسب به آن سبب بروز مشکلات بسیاری بین جوامع می گردد. یافته های علمی نشان می دهد که علاوه بر اندرکنش حرکات زمین با سازه ها، چگونگی عملکرد انسانها در قبل، هنگام و بعد از وقوع این پدیده طبیعی می تواند بر میزان خسارات ناشی از آن تأثیر بسیاری داشته باشد. در این راستا ایجاد زمینه های مناسب در جهت ارتقاء سطح آگاهی مردم و فرهنگ سازی مناسب برای واکنش صحیح در زمان زلزله می تواند بسیار مفید واقع شود.
گروه آموزش همگانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با توجه به مسئولیت ویژه خود در جهت آگاه سازی و آمادگی آحاد جامعه با پدیده زلزله، توجهی ویژه به چگونگی عملکرد در قبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله داشته است. بدین منظور، این گروه، آموزش دانش آموزان- به عنوان نسلی که آینده در گرو نحوه عملکرد آنان است- را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده و با طراحی مانور زلزله و ایمنی سعی داشته که گامی مؤثر در راستای افزایش آمادگی حدود ۱۴ میلیون دانش آموز بردارد.

برنامه ریزی و سیاستگذاری
تمامی برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های مانور از طریق شورای دائمی که دبیرخانه آن در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مستقر است پی ریزی و توسط کمیته اجرایی مانور و کمیته های استانی کارشناسی و عملیاتی می شوند.

اعضای شورای دائمی مانور
• دکتر تسنیمی، رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شورای دائمی مانور؛
• مهندس باقری، مدیرکل ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور و نماینده وزارت کشور در شورای دائمی مانور؛
• مهندس روانبخش، مدیرکل روابط عمومی و نماینده سازمان صدا و سیما در شورای دائمی مانور؛
• دکتر اسفندیاری، رئیس سازمان امداد و نجات کشور و نماینده جمعیت هلال احمر در شورای دائمی مانور؛
• دکتر علی اصغر یزدانی، معاون پرورشی و تربیت بدنی و نماینده وزارت آموزش و پرورش در شورای دائمی مانور؛
• دکتر مهدوی فر، رئیس گروه آموزش های همگانی و دبیر شورای دائمی مانور.

اعضای کمیته برنامه ریزی مانور
• منوچهری، نماینده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران؛
• میرمحمد علی، نماینده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛
• بیگلری، نماینده سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران؛
• فضلی خانی، وزارت آموزش و پرورش؛
• حق بین، نماینده وزارت کشور؛
• شعبانزاده، نماینده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران؛
• طارمی، نماینده سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران؛
• حسینی تبار، نماینده وزارت آموزش و پرورش؛
• زندیه، نماینده ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان تهران؛
• سیف، نماینده پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله؛
• اسکندری، نماینده پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.

کمیته برنامه ریزی استانی
با توجه به برگزاری مانور به صورت سراسری، متولی و مجری مانور در استانها کمیته برنامه ریزی استانی می باشد، این کمیته متشکل از دبیر ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه (رئیس کمیته) و نمایندگان آموزش و پرورش، هلال احمر، مرکز صدا و سیمای استان، سازمان دانش آموزی و برخی سازمانها بر اساس صلاحدید کمیته استانی می باشد.

آموزش و اطلاع رسانی
• دستور العمل اجرایی مانور
با توجه به نیاز مدارس به دستورالعملی ویژه برای برگزاری صحیح مانور، دستورالعمل اجرایی مانوربه صورت رنگی تهیه و پس از بررسی توسط کمیته برنامه ریزی آماده و برای چاپ و توزیع به استان ها ارسال می گردد. کمیته استانی پس از چاپ دستورالعمل آنها را در اختیار تمامی مدارس استان قرار می دهد. محتوای این دستورالعمل به ضرورت و اهمیت اجرای مانور، اهداف مانور، نقش اولیای مدارس، تقویم برنامه ریزی مانور، نحوه اجرای مانور و اقدامات صحیح هنگام مانور می پردازد. در مانور یازدهم دستورالعمل به نحوی تهیه شده است که برای اجرای مانور در سال های آتی نیز مورد استفاده قرار گیرد. دستورالعمل بعدی زمانی تهیه خواهد شد که در روش ها و توصیه ها تغییر اساسی بعمل آمده باشد.

دریافت فایل دستورالعمل اجرایی مانور سراسری زلزله و ایمنی۱۶٫۷۲MB

• تهیه پوستر
به منظور آگاه سازی دانش آموزان از برگزاری مانور، همه ساله پوستری تهیه و همانند دستورالعمل برای چاپ و توزیع در سطح مدارس در اختیار استان ها قرار داده می شود. این پوستر با اهداف و رویکرد اطلاع رسانی و آموزش طراحی می شود. در این پوستر با بهره گیری از رنگهای متنوع سعی می شود به سلیقه دانش آموزان پاسخ گفته شود.

Drill_11_poster
پوستر مانور یازدهم ۳۱٫۹۰ Mb

• تهیه لوح فشرده آموزشی
تأثیر گذاری آموزش از طریق رسانه های سمعی و بصری نظیر فیلم های آموزشی یکی از روشهای متداول برای افزایش سطح آموخته ها است، با تأکید بر این امر، همه ساله لوح فشرده آموزشی ویژه مانور توسط پژوهشگاه تهیه می شود، که با حمایت سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در سطح مدارس (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) شهر توزیع و مورد بهره برداری قرار می گیرد. در این لوح فشرده دانش آموزان ضمن فراگیری نحوه برگزاری مانور با نحوه تشکیل شورای زلزله و ایمنی در مدارس آشنا می شوند.

• تهیه آنونس رادیویی
به منظور اطلاع رسانی مانور از طریق شبکه‌های رادیویی، آنونس ویژه مانور تهیه می‌شود و به مدت یک هفته قبل از مانور در سطح کشور پخش می‌گردد.

فایل صدای آنونس۱٫۲۳ Mb

• تهیه تیزر اطلاع رسانی و آموزشی
جهت ارتقاء سطح آگاهی مردم در مورد اقدامات لازم در زمان زلزله یازده تیزر در قالب انیمیشن توسط پژوهشگاه تهیه شده و در اختیار سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است که شبکه سراسری به مدت یک هفته همه روزه قبل از اخبار سراسری ساعت ۱۹ اقدام به پخش آن می‌نماید، ضمناً تیزر اطلاع‌رسانی مانور تهیه شده توسط پژوهشگاه از تمامی شبکه‌های سیما به صورت محدود پخش می‌شود.

فایل تصویری آنونس ۳۵٫۹ Mb

استانهای برتر
همه ساله کمیته برنامه ریزی مانور پس ازبررسی گزارشات ارسالی چند استان به عنوان استان های برتر اجرای مانور معرفی می کند.
• گلستان؛
• آذربایجان شرقی؛
• همدان.

بازگشت