سومین تمرین زلزله و ایمنی توسط مهدهای کودک استان تهران

۷ خرداد ۱۳۸۲، میدان نبوت تهران

سومین تمرین زلزله و ایمنی در تاریخ ۷ خرداد سال ۱۳۸۲ و در میدان نبوت (هفت حوض)، توسط تعدادی از مهدهای کودک شهر تهران اجرا شد. این تمرین با همکاری شهرداری منطقه ۸ برگزار گردید.

گروه اجرایی تمرین سوم
مسؤول برگزاری تمرین فرخ پارسی زاده
کارشناس مسؤول آموزش پدیده فاطمی
کارشناس آموزش علی‌احسان سیف
کارشناس آموزش ویدا حشمتی
کارشناس روابط عمومی عبدالناصر کاظمی
مسؤول ستاد خبری عبدالخالق کلوایی
تدارکات و پشتیبانی کیوان گرجی
عکاس و تصویربردار محمدرضا جمالی‌فرد