تمرین زلزله و ایمنی ویژه کودکان مهد در ۱۸ اردیبهشت ماه به همت گروه آموزش همگانی پژوهشگاه و دفتر امور کودکان سازمان بهزیستی کشور با همکاری شهرداری مناطق ۳،۶و ۱۶ در تهران و در سایر استانها با همکاری اداره کل مدیریت بحران استانها برگزار گردید.این تمرین در تهران در پارکهای آب و آتش، لاله و بعثت برگزار و پارک آب و آتش واقع در بزرگراه حقانی به عنوان مرکز اصلی برای حضور مسئولین و مدعوین در نظر گرفته شد. این برنامه با راهپیمایی کودکان در ساعت ۹:۳۰ آغاز و بعد از انجام راهپیمایی و استقرار کودکان در آمفی تئاتر روباز پارک، کودکان برنامه های متنوعی را با موضوعات مرتبط با زلزله اجرا کردند. هدف اصلی این تمرین آشنایی مدیران و مربیان مهد با نحوه صحیح پناهگیری هنگام وقوع زلزله و انجام اقدامات صحیح بعد از زلزله بوده است.در راستای این هدف علاوه بر حضور مهدها در پارک های تعیین شده بقیه مهدها در فضای داخل مهد با پخش آهنگ”شعر زلزله و ایمنی” عملیات پناهگیری و خروج را تمرین کردند. بدین منظور با انجام هماهنگی های لازم از تاریخ ۸ تا ۱۵ اردیبهشت ماه از چگونگی اجرای نمادین تمرین در داخل مهدها بازدید به عمل آمد. لازم به ذکر است برای اجرای هر چه بهتر این تمرین ۲ دوره آموزشی برای ۱۷۰ نفر از مدیران و مربیان تهران برگزار شد. و ۵۰۰۰ جلد کتاب الگوی تدریس مفهوم زلزله و ایمنی ویژه مربیان مهد از طرف پژوهشگاه به مهدهای استان تهران به صورت رایگان ارسال گردید.