poster-manovr15
poster-manovr15

پانزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس سراسر کشور

مژگان سالاری

۱۳۹۲

poster-manovr11

دوازدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس سراسر کشور

مژگان سالاری

۱۳۸۹

poster-manovr13g

سیزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس سراسر کشور

مژگان سالاری

۱۳۹۰

poster-manovr13b

چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس سراسر کشور

پریسا بهرامی پور

۱۳۹۱

poster-manovr10-boy

دهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس سراسر کشور

مژگان سالاری

۱۳۸۷

poster-manovr10-girl

دهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس سراسر کشور

مژگان سالاری

۱۳۸۷

poster-manovr11

یازدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس سراسر کشور

مژگان سالاری

۱۳۸۸

poster-manovr6

ششمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس سراسر کشور

عذرا دلاوری

۱۳۸۳

poster-manovr7

هفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس سراسر کشور

مژگان سالاری

۱۳۸۴

poster-manovr8

هشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس سراسر کشور

ملیحه اسکندری

۱۳۸۵

poster-manovr5

پنجمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس سراسر کشور

عذرا دلاوری

۱۳۸۲

poster-metro1

poster-metro2

poster-metro3

poster-metro1

poster-metro1

poster-bus2

تراکت‌های آموزشی در فضای داخلی وسایل نقلیه عمومی

(مترو و اتوبوس)

عذرا دلاوری

۱۳۸۳

poster-manovr-az

اولین مانور آزمایشی زلزله و ایمنی در ادارات آموزش و پرورش منطقه
۲ و ۱۸ شهر تهران

طلعت کمالی

۱۳۸۳

poster-manovr2

دومین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس سراسر کشور

مژگان سالاری

۱۳۷۹

poster-manovr3

سومین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس سراسر کشور

عذرا دلاوری

۱۳۸۰

poster-manovr4

چهارمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس سراسر کشور

عذرا دلاوری

۱۳۸۱

poster-festival

جشنواره خلاقیت‌های فکری-هنری زلزله و ایمنی

۱۳۷۸

poster-manovr1

اولین مانور سراسری زلزله و ایمنی در دبیرستان‌های کشور

عذرا دلاوری

۱۳۷۸

poster-kargah

کارگاه آموزشی زلزله و ایمنی برای کودکان و نوجوانان

۱۳۷۹

poster-amadegi

آمادگی خانواده‌ها در برابر زلزله

poster-tosiye-edarat

توصیه‌های ایمنی هنگام وقوع زلزله در ساختمان‌های اداری

مژگان سالاری

poster-mosabeghe2

دومین مسابقه آسیایی نقاشی کودکان و نوجوانان

۱۳۷۵

poster-tosiye2

توصیه‌های ایمنی در برابر زلزله

ایمن‌سازی غیر ساختمانی

مژگان سالاری

۱۳۷۵

poster-tosiye-dabestan

زمان زلزله چه کار کنیم؟

(مقطع دبستان و پیش دبستانی)

نوشین پژوهش

poster-tosiye-madares

توصیه‌های ایمنی در برابر زلزله در مدارس

مژگان سالاری

poster-bil10

پوستر خیابانی

مژگان سالاری

poster-bil11

پوستر خیابانی

مژگان سالاری

poster-tosiye1

توصیه‌های ایمنی در برابر زلزله

کاهش آسیب‌پذیری در برابر زلزله

مژگان سالاری

۱۳۷۵

poster-bil7

پوستر خیابانی

مژگان سالاری

poster-bil8

پوستر خیابانی

مژگان سالاری

poster-bil9

پوستر خیابانی

مژگان سالاری

poster-bil4

پوستر خیابانی

سیما پاکسرشت

poster-bil5

پوستر خیابانی

مژگان سالاری

poster-bil6

پوستر خیابانی

مژگان سالاری

poster-bil1

پوستر خیابانی

نوشین پژوهش

poster-bil2

پوستر خیابانی

نوشین پژوهش

poster-bil3

پوستر خیابانی

نوشین پژوهش

poster-bil1

پوستر دوره آموزشی-تخصصی

مژگان سالاری

poster-bil2

پوستر دوره آموزشی-تخصصی

مژگان سالاری

poster-bil3

پوستر دوره آموزشی-تخصصی

مژگان سالاری

poster-bil1

پوستر  دوره آموزشی-تخصصی

مژگان سالاری

poster-bil2

پوستر هفته پژوهش

مژگان سالاری

poster-bil3

پوستر هفته پژوهش

مژگان سالاری

poster-bil1

پوستر هفته پژوهش

مژگان سالاری

poster-bil2

پوستر هفته پژوهش

مژگان سالاری

poster-bil3

پوستر هفته پژوهش

مژگان سالاری

poster-bil1

پوستر هفته پژوهش

مژگان سالاری

poster-bil2

پوستر هفته پژوهش

مژگان سالاری

poster-bil3

پوستر هفته پژوهش

مژگان سالاری

poster-bil1

پوستر هفته پژوهش

مژگان سالاری

poster-bil2

پوستر هفته پژوهش

مژگان سالاری

جهت تهیه پوسترهای درخواستی با شماره تلفن ۱۹-۲۲۸۳۱۱۱۶ بخش روابط عمومی تماس بگیرید.