برگزاری کارگاه تخصصی یک روزه (چگونه و کجا پناه بگیریم؟)

برگزاری کارگاه تخصصی یک روزه (چگونه و کجا پناه بگیریم؟)

اولین کارگاه تخصصی “چگونه و کجا پناه بگیریم؟”، با هدف بررسی و دستیابی به روش های صحیح پناه گیری و شناخت اماکن مناسب هنگام وقوع زلزله در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۸۷ در محل پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد.
این کارگاه که با حضور مسئولین و متخصصین مرتبط با موضوع سازه، امداد و نجات وعلوم پزشکی برگزار شد و به بحث و بررسی در مورد روش های پناه گیری موجود و بررسی محل های مناسب پناه گیری پرداختند.

• اولین گردهمایی یک روزه آسیب شناسی مانور سراسری زلزله و ایمنی
گردهمایی یک روزه آسیب شناسی مانور سراسری، به همت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سازمان جوانان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و با مشارکت سازمان مدیریت بحران کشور، دفتر سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما و سازمان دانش آموزی در تاریخ ۲۷/۵/۸۸ در محل سازمان جوانان جمعیت هلال احمر برگزار شد.
هدف از برگزاری این گردهمایی بررسی نقاط ضعف و قوت مانور از نگاه کارشناسان و مدیران اجرایی مانور و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود روند اجرای مانور می باشد در این گردهمایی تعدادی ازکارشناسان، مسئولین و دست اندرکاران برگزاری و مدیران مدارس استان تهران، قم، سمنان، قزوین و زنجان از سازمان آموزش و پرورش، جمعیت هلال احمر، ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه، صدا و سیما شرکت داشته و طی یک روز به آسیب شناسی مانور سراسری زلزله و ایمنی پرداختند.

• برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی ویژه مدیران مدارس برخی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران
با توجه به برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی همه ساله جلسات توجیهی مدیران مدارس شهر تهران بصورت منطقه ای برگزار می شود. در این رابطه امسال نیز مدیران مدارس مناطق مختلف آموزش و پرورش توسط کارشناسان گروه آموزش همگانی تحت آموزش های چگونگی برگزاری یازدهمین مانور قرار گرفتند.

• برگزاری دوره آموزشی برای مربین سازمان آتش نشانی شهر تهران
بنابر مصوبه کمیته برنامه ریزی مبنی بر آموزش مربیان سازمان آتش نشانی شهر تهران، گروه آموزش های همگانی طی برگزاری یک دوره دوروزه در آبان ماه ۱۳۸۸ و در محل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، مربیان این سازمان را تحت آموزش های ویژه مانور سراسری قرار داد. این آموزش ها در دو بخش آشنایی با علوم زمین و چگونگی بوجود آمدن زلزله و چگونگی اجرای مانور سراسری زلزله و ارائه آموزش های مناسب برگزار شد.

• برگزاری دوره آموزشی و چگونگی مقاوم سازی اجزای غیرسازه ای بیمارستان مهر
گروه آموزش های همگانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با همکاری بیمارستان مهر اقدام به برگزاری دوره آموزشی و ارزیابی اجزای غیرسازه ای بیمارستان مهر نمود. این بررسی طی سه بخش مجزا به شرح ذیل انجام شد:
۱- برگزاری دوره آموزشی زلزله و ایمنی ویژه کارکنان بیمارستان؛
۲- انجام مانور در داخل بیمارستان و ارزیابی مانور انجام شده؛
۳- ارائه توصیه هایی جهت مقاوم سازی اجزای غیرسازه ای بیمارستان.

• برگزاری اولین دوره آموزشی مدیریت بحران (زلزله)
اولیـن دوره آموزشی مدیریت بحـران (زلزلـه) با مشارکت سازمان آموزش و پررش شهرستان های استان تهـران (دفتـر سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعـی)، گـروه آموزش های همگانـی پژوهشگاه، سازمان مدیریت بحران شهر تهران و جمعیت هلال-احمر شهر تهران طی روز های ۲۸ و ۲۹ تیرماه ۱۳۸۹ در محل اردوگاه شهید مصطفی خمینی شهرستان دماوند برگزار شد. در این دوره آموزشی که با حضور روسای آموزش و پرورش شهرسـتان های استان تهران، مـعاونین مالی، ارزیابی و عملکرد، کارشـناسان سلامت و پیشگیری از آسیـب های اجتماعی (بیش از ۱۳۰ نفر) برگزار شد و به مباحثی نظیر لرزه خیزی ایران و تهران، چگونگی آمادگی دربرابر زلزله، تخلیه اضطراری، اسکان موقت، اطفاء حریق و … پرداخته شد.

• برگزاری دومین دوره آموزشی مدیریت بحران (زلزله)
دومیـن دوره آموزشی مدیـریت بحـران با محـوریت زلزلـه با مشارکت سازمان آموزش و پررش شهرستان های استان تهـران (دفتر سلامت و پیشگیـری از آسیب های اجتماعی)، گـروه آموزش های همگانی پژوهشگاه، سازمان مدیریت بحران شهر تهران، جمعیت هلال احمر شهر تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران طی روزهای ۹ و ۱۰ آبان ماه ۱۳۸۹ در محل اردوگاه شهید مصطفی خمینی شهرستان دماوند برگزار شد. شرکت کنندگان این دوره آموزشی را معاونین آموزشی، روسای حراست، روسای سازمان دانش آموزی، روسای تربیت بدنی، مدیران روابط عمومی ادارات آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران (بیش از ۱۰۰ نفر) تشکیل دادند. در این دوره علل وقوع زلزله و آمادگی در برابر آن، تخلیه اضطراری، اسکان موقت، اطفاء حریق CPR و … به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

• اولین گردهمایی رابطین مانور
اولین گردهمایی یک روزه رابطین کشوری مانور روز چهارشنبه ۲۴/۶/۸۹ در سالن اجتماعات پژوهشگاه با حضور نمایندگان مدیریت بحران ۲۶ استان و اعضاء کمیته برنامه ریزی و تنی چند از مسئولین اجرا شد. این گردهمایی به همت پژوهشگاه و با مشارکت وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران استان های کشور و با هدف ایجاد زمینه های مناسب برای بهبود بخشیدن به اجرای هر چه بهتر مانور برگزار شد.

• دومین گردهمایی رابطین مانور
دومیـن گردهمایی رابطیـن مانـور روز ۲۹/۱۰/۸۹ با حضور ۱۶ استان در پژوهشگاه بین المللـی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد. در این گردهمایی به بررسی روش های پناهگیری (مثلث حیات)، روند برگزاری دوازدهمین مانور سراسری، نقاط ضعف و قوت مانور، ارزیابی مانورهای پنجگانه، پرداختندکه نتایج آن در قالب ۱۵ بند تنظیم گردید.

• برگزاری نشست علمی – تخصصی بررسی مانور سراسری زلزله و ایمنی:
نشست علمی – تخصصی بررسی مانور سراسری زلزله و ایمنی روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۲/۹۰ ساعت ۱۶ تا ۱۸ همزمان با ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله حول محور مانور سراسری زلزله و ایمنی که در تمامی مدارس کشور بطور همزمان در هشتم آذر اجرا می شود، در محل سالن همایش های برج میلاد برگزار شد. در این نشست جمعی از اعضاء هیات علمی، کارشناسان و دانشجویان و همچنین مدیران اداره کل مدیریت بحران استانها و کارشناسان رابط مانور از ۱۲ استان مختلف و نمایندگان سازمانهای غیردولتی، حضور داشتند و مباحثی چون جایگاه مانور در کاهش ریسک زلزله، بررسی مباحث علمی مانور سراسری، بررسی تجارب سایر کشورها در اجرای مانور زلزله، بررسی اجمالی مانور زلزله در کالیفرنیا، تاب آوری در بحران مورد بحث و گفتگو اعضاء حاضر قرار گرفت و در نهایت موضوعاتی چون تغییر در متدولوژی مانور، تقویت پشتوانه علمی مانور، ایجاد تنوع در اجرای مانور برای سطوح مختلف دبستان، راهنمایی و دبیرستان، کشف استعدادهای دانش آموزان به عنوان نتیجه نشست مطرح شد.


• برگزاری کارگاههای آموزشی برای مسئولین اجرایی مانور در ۶ استان کشور

برای اولین بار و با دو هدف هماهنگ سازی روشهای اجرایی مانور در کشور و ارتباط مستقیم مجریان مانور با شورای دائمی، در استانهای قزوین، همدان، خوزستان، فارس، سمنان و کرمانشاه، کارگاه آموزشی ” سیزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی و آشنایی با مدیریت بحران” در آبان ماه ۱۳۹۰ و با حضور مسئولین هر یک از استانها و کارشناسان مربوطه و با ارئه سه مبحث زیر انجام گردید:
• آشنایی با زلزله و روشهای آمادگی برای آن؛
• مانور و چگونگی اجرا؛
• تجربیات کشورهای موفق در زمینه مدیریت بحران زلزله.

• برگزاری کارگاه آموزشی ویژه شورای معاونین آموزش و پرورش مناطق ۲۰ گانه شهر تهران
کارگاه آموزشی ” سیزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی و آشنایی با مدیریت بحران” روز چهارشنبه دوم آذرماه ۱۳۹۰ توسط گروه آموزش های همگانی برای اعضای شورای معاونین مناطق آموزش و پرورش شهر تهران به منظور اجرای بهتر مانور برگزار شد. در این کارگاه که بنا به درخواست ” اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران”در پژوهشگاه تشکیل شد؛ اعضای گروه آموزش های همگانی پژوهشگاه ضمن ارائه نکاتی در خصوص فلسفه اجرای مانور زلزله و ایمنی؛ گزارشی اجمالی از نحوه برگزاری این مانور را طی ۱۲ سال گذشته ارائه دادند.

• سومین گردهمایی رابطین مانور سراسری زلزله و ایمنی در استان گلستان:
سومین گردهمایی رابطین کشوری مانور سراسری زلزله و ایمنی روز دوشنبه، ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۰، با حضور نمایندگان مدیریت بحران ۱۷ استان و اعضای کمیته برنامه ریزی مانور، در شهر گرگان برگزار شد.در این نشست که به میزبانی ” سازمان مدیریت بحران استان گلستان” و با حضور مسوولان استانی انجام گرفت؛ ضمن معرفی و اهدای لوح های تقدیر به نمایندگان استان های برتر در مانور دوازدهم، روش ارزیابی و چگونگی امتیازدهی به استان ها (بر اساس گزارش های ارسالی) نیز تبیین گشت .معرفی خطرات مرتبط با زلزله (زمین لغزش، رونگرایی و سونامی)، چگونگی آمادگی در برابر زلزله در سه زمان قبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله، بررسی نقاط ضعف و قوت مانور دوازدهم و نیز ارایه نقطه نظرات، پیشنهادات و تجارب موفق در زمینه برگزاری هر چه بهتر این مانور سالیانه، از جمله دیگر مباحث طرح شده در جلسه مذکور بود.

• چهارمین گردهمای رابطین مانور سراسری زلزله و ایمنی
چهارمین گردهمایی رابطین مانور سراسری زلزله و ایمنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴دیماه ۱۳۹۰ از ساعت ۹ الی ۱۷ در محل پژوهشگاه برگزار شد. در این گردهمایی رابطین ۱۶ استان کشور حضور داشتند.
در این گردهمایی دکتر مهدوی فر دبیر شورای دائمی مانور ضمن تشریح اهداف و برنامه های گردهمایی، بر استمرار امر آموزش و فرهنگ سازی ایمنی در برابر زلزله تاکید کردند. پس از آن رابطین با ارائه پاورپوینت به تشریح گزارش سیزدهمین مانور در استان خود پرداختند. همچنین دو سخنرانی علمی در صبح و عصر با عناوین زیر ارائه گردید:
گزارش زلزله وان ترکیه؛ آقای دکتر حق شناس، عضو هیات علمی پژوهشگاه(صبح)؛
اهمیت مدیریت شریان های حیاتی، آقای دکتر بسطامی، عضو هیات علمی پژوهشگاه(عصر).
پس از اتمام گزارشات استان ها، رابطین به نقد و بررسی مانور سیزدهم و ارائه پیشنهاد برای چهاردهمین مانور پرداختند و در خاتمه گردهمایی دو مورد از مباحث مطرح شده به تصویب رسید.
مانور چهاردهم با رویکرد دانش آموز محوری برگزار شود و تمامی سازمان های مشارکت کننده آموزش ها و اقدامات خود را تا قبل از روز هشتم آذرماه انجام دهند.
مانور چهاردهم همچون مانور سیزدهم با تاکید بر” پناهگیری صحیح و خروج مناسب” برگزار شود.

• برگزاری دوره آموزشی برای پتروشیمی شیراز:
بر اساس درخواست کارخانه پتروشیمی شیراز، گروه آموزش های همگانی اقدام به برگزاری دوره آموزشی زلزله و ایمنی برای مدیران و اعضاءگروه H.S.E نمود. این دوره طی روزهای ۲۱ و ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۱ در سالن گردهمایی آموزش پتروشیمی برگزار شد. در این دوره مباحثی نظیر شناخت قسمت های مختلف زمین، لرزه خیزی ایران، علل وقوع زلزله، ایمنی در برابر زلزله، مقاوم سازی اجزاء غیر سازه ای و همچنین چگونگی اجرای مانور زلزله و ایمنی در کارخانه ارائه شد. در این گردهمایی در پایان هر جلسه به پرسش شرکت کنندگان پاسخ داده می شد و حدود ۱۶۰ نفر کارشناس و ۸۰ نفر مدیر شرکت کردند.

1

2

• برگزاری دوره آموزشی مدرسان کشوری درس آمادگی دفاعی:
کتاب آمادگی دفاعی سوم راهنمایی تا سال گذشته بصورت جداگانه برای دختران و پسران و با بخش های مختلف تدریس می شد. این کتاب همزمان با سال تحصیلی جدید(۹۱-۹۲) بصورت یکنواخت و هماهنگ به چاپ رسید. به همین منظور دوره آموزشی روش تدریس طی سه روز برای مدرسان کشوری از تاریخ ۲۶لغایت۲۵/۶/۹۱ به مدت در مرکز تربیت معلم شهید شرافت تهران برگزار شد. در این دوره که مدرسان درس فوق الذکر از سراسر کشور حضور داشتند، مباحثی در خصوص چگونگی تدریس موضوع آمادگی در برابر زلزله در سه بخش قبل، هنگام و پس از زلزله توسط کارشناسان و مولفین کتاب به شرکت کنندگان ارائه گردید.