پیشنهاد خرید منبع برای کتابخانه

اعضاي پژوهشگاه مي توانند براي خريد كتاب و منابعي كه در كتابخانه موجود نمي باشد، پيشنهاد نمايند:
مشخصات كتاب مورد نظر خود را جهت خريد براي كتابخانه از طريق پست الكترونيكي libraryrequest@iiees.ac.ir براي بخش سفارشات كتابخانه ارسال فرماييد.