• سفارشات و تامین مدرک
  این بخش مسئولیت گردآوری منابع علمی جدیدو مورد نیاز اعضای کتابخانه اعم از کتاب، نشریه، مقاله و منابع الکترونیکی را برعهده دارد و به طور متمرکز کار تهیه، خرید و توزیع منابع علمی خارجی را انجام می‌دهد. سفارشات منابع براساس درخواستهای محققان و دانشجویان و بنا به نیاز آنها در زمینه های موضوعی کتابخانه از طرق زیر صورت می‌پذیرد:o سفارش و خرید منابع با استفاده از منابع ارزی در چارچوب مقررات خریدهای دولتی؛
  o خرید از نمایشگاههای کتاب؛
  o خرید مدوام از سازمانهای انتشاراتی داخل کشور؛
  o تهیه مقالات از دانشگاهها و مراکز داخلی به صورت قراردادهای بین کتابخانه‌‌ای؛
  o تهیه مقالات و امانت کتب غیر قابل دسترس در ایران از طریق کتابخانه بریتانیا British Library
 • سازماندهی منابع اطلاعاتی
  در‌این بخش کتب فارسی و ‌لاتین در شکل های چاپی و الکترونیکی فهرستنویسی و رده‌بندی شده، پایان‌نامه‌ها و سمینارهای فارسی و لاتین، مقالات سفارشی BL، نقشه ها و ‌مقالات نشریه پژوهشنامه پژوهشگاه‌ نمایه‌سازی و وارد بانک اطلاعاتی‌می‌شوند و‌ در کوتاه ترین زمان پس از انجام کارهای‌آماده سازی به بخش مخزن انتقال می‌یابند..
 • منابع دیداری- شنیداری و الکترونیکی
  در این بخش منابع چند رسانه ای (Multimedia) گردآوری، تجزیه و تحلیل، سازماندهی، آماده سازی و وارد بانک اطلاعاتی شده و با رعایت مقررات در اختیار مراجعین قرار می‌گیرند. تهیه و ارسال الکترونیکی خبرنامه کتابخانه، نگهداری و سرویس‌دهی عکسهای هوایی به اعضای هیأت علمی و دانشجویان پژوهشگاه و تجزیه و تحلیل گزارشهای لاتین و ورود اطلاعات این منابع نیز از دیگر وظایف این بخش محسوب می‌شود.
 • امانت و مرجع
  انجام مراحل جستجو، راهنمایی و کمک به مراجعه‌کنندگان در دسترسی به منابع و امانت دادن منابع گوناگون جزء وظایف اصلی این بخش است‌که با ارتباط با کتابخانه‌های مختلف در سطح کشور و استفاده از سرویس‌های مختلف همکاری بین کتابخانه‌ای انجام می‌گیرد. کپی از کتابها و منابع در محل، اطلاع رسانی و معرفی وب سایتهای مرتبط با موضوع مورد جستجو به اعضاء از طریق پست الکترونیکی و وبلاگ کتابخانه، سازماندهی و نمایه سازی گزارشهای فارسی از دیگر وظایف این بخش می باشد.
 • تایپ و امور دفتری
  کلیه خدمات تایپ، ثبت کتب فارسی و لاتین‌، چاپ برچسب‌ها و آماده سازی منابع کتابخانه، گزارش های سالانه ثبت و تهیه آمارهای مختلف از طریق نرم افزار کتابخانه از خدمات این بخش محسوب می‌گردد. سفارش، خرید ، اشتراک و سازماندهی نشریات داخلی و عضویت افراد در طرح غدیر از جمله سایر وظایف این بخش به شمار میرود.