آدرس پستی :تهران، خیابان شهید دکتر لواسانی (فرمانیه)، دیباجی شمالی، خیابان ارغوان، پلاک ۲۱
صندوق پستی ۳۹۱۳/۱۹۳۹۵
پست الکترونیکی : libraryrequest@iiees.ac.ir
وبلاگ: http://www.iieeslib.blogfa.com
تلفن پژوهشگاه: ۲۲۸۳۱۱۱۶-۹
تلفن مستقیم کتابخانه: ۲۲۸۰۸۴۷۴
نمابر: ۲۲۲۸۹۴۵۵ کتابخانه و مرکز اسناد در روزها و ساعات زیر پاسخگوی مراجعین می‌باشد.
روزها: شنبه تا چهارشنبه
ساعات: ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰نقشه کروکی کتابخانه

lib4