اهداف

 • توسعه دوره های مشترک با مراکز علمی خارجی
 • توسعه کمی و کیفی فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری
 • توسعه عضویت در مجامع علمی بین المللی
 • ارتقا وجهه بین المللی پژوهشگاه
 • ارتقاء موقعیت دفتر همکاریهای پژوهشگاه به سطحی همتراز با سایر مراکز علمی و پژوهشی معتبر بین المللی
 • اقدام در جهت عضویت پژوهشگاه در مجامع و سازمانهای علمی بین‌المللی
 • زمینه‌سازی استفاده پژوهشگاه از همکاری‌ علمی اساتید، دانشمندان و متخصصان برجسته خارجی و ایرانی مقیم خارج از کشور
 • اطلاع‌رسانی درخصوص دوره‌های آموزشی، جوایز پژوهشی، بورس‌های ادامه تحصیل،‌ همایش‌های علمی و بین‌المللی جهت استفاده اعضاء هیأت علمی و دانشجویان

وظایف

 • شناسایی مراکز معتبر دانشگاهی و تحقیقاتی خارج از کشور
 • برقراری ارتباط علمی پژوهشگاه با مراکز معتبر دانشگاهی و تحقیقاتی خارج از کشور
 • برقراری و تقویت ارتباط علمی با مؤسسات علمی داخلی و خارجی
 • انجام امور مربوط به برنامه‌های مبادلات و همکاری‌های علمی
 • انعقاد تفاهم‌نامه‌و قراردادهای آموزشی، پژوهشی و همکاری علمی و فنی با دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، سازمانها و مجامع علمی خارج از کشور
 • پیگیری اجرای انعقاد تفاهم‌نامه‌های فوق
 • پیگیری قراردادهای علمی بین جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها
 • تهیه و تنظیم و اجرای برنامه بازدید ایرانیا ن خارج از کشور و مدعوین خارجی از پژوهشگاه
 • همکاری جهت تسهیل شرکت اعضاء هیأت علمی و کارکنان و دانشجویان پژوهشگاه در دوره‌ها، گردهمایی‌ها و همایش‌های علمی خارج از کشور
 • ارائه خدمات به اعضای هیات علمی پژوهشگاه در حوزه روابط بین المللی
 • سیاست گذاری و انجام تمهیدات لازم در جهت توسعه ارتباطات بین الملل پژوهشگاه
 • سیاست گذاری و انجام تمهیدات لازم در جهت توسعه دوره های مشترک با دانشگاههای خارجی
 • سیاست گذاری و انجام تمهیدات لازم در جهت توسعه فرصت های علمی اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان دکترا
 • نشست و رایزنی با رایزن علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی در سفارت خانه های کشور در خارج از کشور
 • نشست و مذاکره با مسئولین دفاتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی
 • نشست و مذاکره با رایزن فرهنگی سفارت خانه های خارجی مستقر در تهران
 • تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز با توجه به توسعه فعالیتهای علمی و بین المللی دفتر