سوالی دارید؟

لطفا برای تماس با بخشهای مختلف پژوهشگاه از فرم زیر استفاده فرمایید:

تماس با

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

  • آدرس

    تهران- خ شهيد دكتر لواساني (فرمانيه)- ديباجي شمالي- كوي ارغوان غربي- پ. ۲۱ ك.پ. ۱۹۵۳۷۱۴۴۵۳

  • تلفن تماس :

    ۰۲۱-۲۲۸۳۰۸۳۰

  • شماره فکس:

    ۰۲۱-۲۲۲۸۹۴۵۵

تماس مستقیم با بخشهای مختلف پژوهشگاه

مراکز تلفن دورنگار
ریاست ۰۲۱-۲۲۲۹۴۹۳۲ ۰۲۱-۲۲۲۹۹۴۷۹
معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی ۰۲۱-۲۲۸۳۱۲۳۴ ۰۲۱-۲۲۸۰۳۶۵۶
معاونت فناوری ۰۲۱-۲۲۸۰۶۶۰۰ ۰۲۱-۲۲۸۳۳۸۶۵
معاونت اداری، مالی و توسعه منابع ۰۲۱-۲۲۲۹۴۰۷۵
پژوهشکده زلزله شناسی ۰۲۱-۲۲۸۰۳۶۴۹ ۰۲۱-۲۲۸۰۵۷۵۶
پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک ۰۲۱-۲۲۲۸۱۱۷۳
پژوهشکده مهندسی سازه ۰۲۱-۲۲۸۳۳۶۳۴ ۰۲۱-۲۲۸۰۳۹۳۳
پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران ۰۲۱-۲۲۲۸۷۳۸۸ ۰۲۱-۲۲۲۸۹۶۳۱
مرکز پیش بینی زلزله ۰۲۱-۲۲۲۹۲۸۳۴
 مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران ۰۲۱-۲۲۲۸۴۳۸۴ تلفکس
روابط عمومی ۰۲۱-۲۲۸۳۱۰۵۰ تلفکس
دفتر بین الملل ۰۲۱-۲۲۲۸۹۱۰۴