هیأت امنا عالی ترین رکن پژوهشگاه می باشد که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و هنچنین قانون نحوۀ انجام امور مالی و معاملاتی تعیین شده است.

وظایف و اختیارات هیأت امنا:

۱- تدوین و تصویب آیین‎نامه داخلی هیأت امناء،

۲- تصویب سازمان اداری پژوهشگاه براساس ضوابط و مقررات مربوط،

۳- بررسی و تصویب بودجه پژوهشگاه که از طرف رئیس پژوهشگاه پیشنهاد می‎شود،

۴- تصویب بودجه تفصیلی پژوهشگاه،

۵- تصویب حساب‎ها و ترازنامه سالانه پژوهشگاه،

۶- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط،

۷- تصویب آیین‎نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط،

۸- کوشش برای جلب کمک‎های بخش غیردولتی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط،

۹- تعیین میزان پرداخت حق‎التحقیق، حق‎التدریس، حق‎الترجمه، حق‎التألیف و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط،

۱۰- بررسی و تأیید سیاست‎ها، اهداف و خط‎مشی‎های عملی و حدود فعالیت‎های پژوهشگاه و ارائه آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

۱۱- بررسی گزارش عملکرد پژوهشگاه که از طرف رئیس پژوهشگاه ارائه می‎شود.

مصوبات هیأت امنای پژوهشگاه

– تاریخ تصویب ۱۳۹۹ (۱۹ شهریور و ۱۰ آبان)

۱- بررسی گزارش حسابرسی سال ۹۸ پژوهشگاه؛

۲- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۸ پژوهشگاه؛

۳- تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۹ پژوهشگاه؛

۴- تصویب اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی: (ابطال تبصرۀ۴ ماده ۴/ اصلاح مواد ۳۵ و ۳۶/ تعیین حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی پست های سازمانی)؛

۵- تصویب اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی: (ماده ۶۷/ دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته).

– تاریخ تصویب  ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- بررسی گزارش حسابرسی سال ۹۷ پژوهشگاه؛

۲- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۷ پژوهشگاه؛

۳- تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۸ پژوهشگاه؛

۴- تصویب آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی؛

۵- تصویب آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی با اصلاحات؛

۶- اخذ مجوز برای تسری مفاد ماده ۷۸ آیین نامه استخدمی اعضای غیر هیئت علمی به کارکنان موقت یکساله.

– تاریخ تصویب  ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۱- بررسی گزارش حسابرسی سال ۹۶ پژوهشگاه؛

۲- تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۹۷؛

۳- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۶ پژوهشگاه؛

۴- تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۷ پژوهشگاه؛

۵- موافقت با انتقال مانده سنوات اعتبارات هزینه ای و سایر منابع برای هزینه کرد پروژه فضای پژوهشی؛

۷- تعیین اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه؛

۸- اصلاح ماده ۱۰ اساسنامه پژوهشگاه؛

۹- موافقت با واگذاری سهام شرکت دانش بنیان فنّاوران لرزه زمین­ پایش؛

۱۰- موافقت با با تأمین بخشی از هزینه­ های دوره پسادکترا از محل اعتبارات عمومی پژوهشگاه؛

۱۱- صدور مجوز کِبَرسن برای استخدام پیمانی متقاضی جذب پیمانی؛

۱۲- تمدید مهلت خدمت پیمانی و رسمی سه تن از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه؛

۱۳- اخذ مجوز اصولی برای مشارکت بخش خصوصی در ساخت زمین ولنجک پژوهشگاه؛

۱۴- اخذ مجوز برای افزایش متراژ ساخت آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله.

– تاریخ تصویب  ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱- موافقت با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه؛

۲- موافقت با بازخرید سنوات خدمت یک نفر از اعضای هیئت علمی سابق پژوهشگاه؛

۳- موافقت با حذف سقف مأموریت ۵ نفر از اعضای غیرهیئت علمی پژوهشگاه (مازاد بر ۱۲۰ روز) در سال ۹۶ با عنایت به مأموریت خاص پژوهشگاه؛

۴- تصویب اعتبار مورد نیاز برگزاری هشتمین کنفرانس بین ­المللی زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله (SEE8)؛

۵- تصویب دستورالعمل جهت ­دهی پایان­ نامه­ های تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۲۲۷۶۹۰ مورخ ۹۶/۱۰/۰۴ مرکز هیأت­ های امنا و هیأت­ های ممیزه).

– تاریخ تصویب  ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

۱- بررسی گزارش حسابرسی سال ۹۵ پژوهشگاه؛

۲- تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۹۶؛

۳- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۵ پژوهشگاه؛

۴- تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۶ پژوهشگاه؛

۵- تعیین سهیمه استخدامی اعضای هیئت علمی پیمانی تا پایان سال ۹۸؛

۶- موافقت با تعویق بازنشستگی یک نفر از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه؛

۷- موافقت با تبدیل وضعیت استخدامی ۶ نفر از اعضای غیرهیئت علمی قراردادی پژوهشگاه به پیمانی؛

۸- موافقت با بازخرید سنوات خدمت یک نفر از اعضای هیئت علمی سابق پژوهشگاه؛

۹- صدور مجوز استخدام یک نفر نیروی قراردادی موقت برای واحد حفاظت فیزیکی پژوهشگاه؛

۱۰- تصویب آیین­ نامه مالی-معاملاتی پژوهشگاه برای اجرا از تاریخ ۹۶/۰۷/۰۱؛

۱۱- تعیین میزان هزینۀ دریافتی از پذیرفته ­شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی برای انجام مصاحبه علمی، سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فنّاوری متقاضیان.

– تاریخ تصویب  ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

۱- بررسی گزارش حسابرسی سال ۹۵ پژوهشگاه؛

۲- تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۹۵؛

۳- بررسی و تصویب نمودار سازمانی پژوهشگاه؛

۴- موافقت با تأسیس شرکت دانش­ بنیان پژوهشگاه؛

۵- موافقت با تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه؛

۶- موافقت با بازخرید سنوات خدمت دو نفر از اعضای هیئت علمی سابق پژوهشگاه؛

۷- تعیین میزان فوق­العاده مدیریت رییس پژوهشگاه؛

اصلاح ۱۴ بند/ تبصره/ ماده آیین­ نامه استخدامی اعضای هیأت علمی»، از تاریخ ۹۵/۰۱/۰۱ به استناد بخشنامه­ های ۱۵/۸۷۵۹۹ مورخ ۹۵/۰۴/۲۹ و ۱۵/۲۶۹۹۷ مورخ ۹۵/۰۲/۱۵ مرکز هیأت­های امنا و هیأت­های ممیزه و در اجرای مفاد مادۀ ۱۲۲ آیین­ نامه استخدامی اعضای هیأت علمی؛

۸- تعیین ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارکنان غیرهیأت علمی؛

۹- اصلاح بند ج ماده ۴، پیوست شماره ۴ آیین­ نامۀ مالی معاملاتی(دستورالعمل نحوۀ نگهداری اموال).

– تاریخ تصویب  ۱۳۹۵/۰۱/۰۶

۱- بررسی گزارش حسابرسی سال ۹۴ پژوهشگاه؛

۲- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۴ پژوهشگاه؛

۳- تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۵ پژوهشگاه.

– تاریخ تصویب  ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

۱- بررسی گزارش حسابرسی سال ۹۳ پژوهشگاه؛

۲- تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۹۴؛

۳- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۳ پژوهشگاه؛

۴- تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۴ پژوهشگاه؛

۵- تصویب بخشنامه ابلاغی شماره ۶۵۲۹۴/۱۵ مورخ ۹۴/۰۴/۰۶ مرکز هیأت امنا (موضوع تفویض اختیار برخی از وظایف و اختیارات هیأت امنا)؛

۶- افزایش یک تبصره ذیل ماده ۵۰ آیین­ نامه مالی معاملاتی پژوهشگاه مبنی بر امکان دریافت سفته بعنوان ضمانت (برای معاملات جزئی و متوسط) با تشخیص رییس پژوهشگاه یا مقام مجاز وی؛

۷- اصلاحیه بند (د) تبصره ماده ۸۲ آیین­ نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی پژوهشگاه: امکان تغییر پست های سرپرستی اعضای غیرهیات علمی (مانند رییس اداره و کارشناس مسئول)، در صورت عدم کارایی و بهره­ وری شاغل آن، بدون نیاز به اخذ رضایت عضو، از طریق تصویب موضوع در جلسه هیات اجرایی منابع انسانی و تایید رییس پژوهشگاه؛

۸- امکان تمدید مرخصی بدون حقوق مازاد بر ۴ ماه اعضای پیمانی و قراردادی با تشخیص رییس پژوهشگاه، فقط یکبار برای عضو و حداکثر تا پایان مدت قرارداد وی؛

۹- تسری مفاد ماده ۱۴(مأمور) و ماده ۱۵(انتقال) آیین­ نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی به اعضای پیمانی، به صورت یکطرفه از پژوهشگاه به سایر مؤسسات آموزش­ عالی، پژوهشی و فنّاوری دولتی و دستگاه­ های اجرایی؛

۱۰- صدور مجوز استخدام برای دو نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی در پژوهشگاه.

– تاریخ تصویب  ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

۱- تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه ؛

۲- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۲ پژوهشگاه؛

۳- تصویب کلیات بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه؛

۴- اصلاح تبصره ۳ ماده ۵۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی؛

۵- تعیین کمک هزینه های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی کارکنان پژوهشگاه در سال ۹۳ و ۹۴؛

۶- تعیین کمک هزینۀ شرکت اعضای هیأت علمی پژوهشگاه در مجامع داخلی و خارجی؛

۷- تصویب اصلاحات آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی پژوهشگاه؛

۸- اصلاح ماده ۸۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و ماده ۶۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی؛

۹- تسری مفاد قوانین موجود بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشور به آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی؛

۱۰- دریافت شهریه برای دروس جبرانی، افتاده و مازاد از دانشجویان پژوهشگاه؛

۱۱- اخذ مجوز برای حفظ عنوان گروه پژوهشی «ژئوتکنیک لرزه ای» در پژوهشکده ژئوتکنیک، مطابق با تشکیلات تفصیلی مصوب پژوهشگاه و مشروط به داشتن مجوز شورای گسترش؛

۱۲- تعیین اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه.

– تاریخ تصویب  ۱۳۹۲/۱۲/۲۲

۱- ارایه و تصویب ویرایش دوم برنامه راهبردی پژوهشگاه؛

۲- بررسی گزارش حسابرسی سال ۹۱ پژوهشگاه؛

۳- تعیین ضریب حقوقی اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی پژوهشگاه در سال ۹۳؛

۴- تصویب اصلاحیه ماده ۵۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی؛

۵- تعیین کمک هزینه های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی کارکنان پژوهشگاه در سال ۹۲؛

۶- تعیین شهریه تحصیلی دانشجویان دکترای انتقالی خارج از کشور به داخل؛

۷- تصویب اصلاحات پیشنهادی آیین¬نامه ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی؛

۸- تصویب اصلاحات پیشنهادی آیین¬نامه اعطای پایه تشویقی اعضای هیأت علمی؛

۹- تمدید خدمت دوره پیمانی و رسمی آزمایشی چندتن از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه.

– تاریخ تصویب ۱۳۹۲/۰۲/۳۰

۱- تعیین حسابرس برای بررسی عملکرد مالی سال ۹۱ و ۹۲؛

۲- تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۹۱ پژوهشگاه ؛

۳- تصویب کلیات بودجه تفصیلی سال ۹۲ پژوهشگاه؛

۴- مجوز خرید خودروی مورد درخواست پژوهشگاه در سال ۹۲٫