دفتر ریاست، نظارت و ارزیابی

دفتر ریاست
دفتر ریاست مسئولیت انجام مکاتبات، برنامه ریزی و تنظیم امور مربوط به جلسات (هیأت رییسه، شورای پژوهشگاه، شورای هم اندیشی اساتید، کمیسیون دائمی هیأت امنا و هیأت امنا)، ایجاد ارتباط و همکاری های لازم با کلیه واحدهای تابعه و سایر امور محوله از سوی ریاست را مستقیماً به عهده دارد و زیر نظر رییس پژوهشگاه فعالیت می نماید.

دفتر نظارت و ارزیابی

دفتر نظارت و ارزیابی وظیفه نظارت و ارزیابی مستمر و تهیه گزارش های لازم از عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی پژوهشگاه را برعهده دارد. این دفتر فعالیت خود را در دو زمینه: الف- نظارت و ارزیابی فعالیت های پژوهشگاه، ب- نظارت بر عملکرد و ارزیابی فعالیت های علمی، پژوهشی اجرایی اعضای هیأت علمی با هدف ارتقای فضای تحقیقاتی و تسهیل امور، برای پژوهش انجام می دهد.

اهم وظایف این دفتر عبارت است از:

ترویج فرهنگ و دانش ارزیابی به عنوان رکن اصلی کیفیت در پژوهشگاه؛
– ارزیابی تمام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی پژوهشگاه و تدوین گزارش های تحلیلی مربوط؛
– بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی ها و ارائه نتایج به ریاست پژوهشگاه برای بهبود کیفیت؛
– بررسی درخواست ارتقاء مرتبه اعضاي هيات علمي پژوهشگاه هاي هيات مميزه مشترك؛
– بررسی درخواست صلاحیت علمی اعضاي هيات علمي پژوهشگاه جهت تبدیل وضعیت استخدامي؛
– بررسی درخواست ترفیع ساليانه اعضاء هیات علمی پژوهشگاه جهت دريافت پايه هاي استحقاقي؛
– ارایه گزارش سالیانه از آمار مقالات اعضاي هيات علمي پژوهشگاه؛
– بروز رسانی پورتال های وزارتخانه مرتبط با مشخصات اعضاي هيات علمي و آمار توليدات علمي ايشان؛
– تشویق مقالات دارای شرايط.

همچنین دفتر نظارت و ارزیابی پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله به عنوان دبیرخانه کمیته منتخب و ترفیعات و دبیرخانه هیات ممیزه مشترک پژوهشگاه، پژوهشگاه دانش هاي بنيادي، پژوهشگاه هوافضا و پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي در راستای اهداف ذکر شده فعالیت می نماید.

اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل

روابط عمومی

یکی از واحدهای وابسته به حوزه ریاست، روابط عمومی پژوهشگاه می باشد. این اداره فعالیت های کلی خود را زیر نظر رییس ژوهشگاه انجام می دهد. وظایف و مأموریت های روابط عمومی عبارتند از:
• برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی
• پوشش خبری کلیه برنامه های برگزارشده در پژوهشگاه شامل: هفته پژوهشی، مانور زلزله، مجموعه کنفرانس های SEE، و …. ؛
• جمع آوری اخبار مرتبط با پژوهشگاه در رسانه ها؛
• بارگذاری اخبار و به روز رسانی آن در وب سایت پژوهشگاه و ارسال اخبار مهم به رسانه های کشور؛
• چاپ گزارش ها، مقالات و مصاحبه های مرتبط با پژوهشگاه و زلزله در روزنامه های کثیرالانتشار؛
• انتشار خبرنامه پژوهشگاه؛
• برنامه ریزی، تنظیم و هدایت بازدیدهای علمی دانشجویان و دانش آموزان از پژوهشگاه؛

امور بین الملل
امور بین الملل پژوهشگاه به عنوان یکی از واحدهای تابعه حوزه ریاست، فعالیت خود را مستقیما زیر نظر رییس انجام می دهد. پژوهشگاه از بدو تاسیس بر اساس توانائی‌های علمی خود با کلیه مراکز، سازمان‌ها و موسسات علمی و تحقیقاتی بین‌المللی در راستای امکانات بین‌المللی برای رسیدن به اهداف خود، در قالب پروژه‌های مشترک و تبادل اطلاعات علمی همکاری داشته است. امضای ۲۴ یادداشت تفاهم با دیگر کشورها در زمینه زلزله‌شناسی از جمله فعالیت‌های انجام شده در چند سال اخیر این مرکز می‌باشد.

اداره پروژه های عمرانی و امور فنی

برنامه ریزی ، طراحی و نظارت بر احداث آزمایشگاه های پیشرفته مهندسی سازه و ژئوتکنیک (مهندسی زلزله) و ایستگاه های لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه، تملک زمین مورد نیاز ایستگاه های شبکه لرزه نگاری باند پهن کشور، تهیه طرح های ساختمانی و تأسیساتی فضاهای داخلی مورد نیاز پژوهشگاه، برآورد هزینه اجرای طرح ها، تهیه و بررسی صورت وضعیت ها ، هماهنگی مابین واحدهای مختلف پژوهشگاه ، پیگیری امور مرتبط در سایر ادارات و شهرداری ها و نهادهای مختلف و… از مهمترین وظایف این اداره می باشد.