ساخت و استفاده و نگهداری از ایستگاه‌های شبکه باند پهن لرزه‌نگاری کشور، و همچنین نظارت بر طراحی و ساخت آزمایشگاه‌های پیشرفته ژئوتکنیک و سازه از جمله وظایف این دفتر می‌باشد.