مقایسه رفتار لرزه‌ای مهاربندهای دروازه‌ای با مهاربندهای هم مرکز در قابهای فولادی

توسعه مدل لرزه‌ای خسارت جانی، مطالعه موردی بخشی از منطقه ۱۷ شهر تهران

برنامه زمانبندی سومین دوره آموزشی – تخصصی ” جداسازی لرزه‌ای سازه‌ها”