اولین دوره « روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه ای تحلیل لرزه ای سازه ها » اردیبهشت برگزار می شود

اولین دوره آموزشی – تخصصی « روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه ای تحلیل لرزه ای سازه ها »

ارزیابی رفتار دینامیکی غیرخطی سازه‌های بتنی «مقایسه روش مستقیم طراحی براساس تغییر مکان با روش نیرویی مبتنی بر استاندارد ۲۸۰۰»

ارزیابی رفتار دینامیکی غیرخطی یک سازه‌ای ۱۶ طبقه بتنی تحت اثر شتاب‌نگاشتهای منطبق با طیف تولید شده توسط تئوری موجک

بررسی مدل Q-Velocity برای فلات ایران با استفاده از امواج سطحی به منظور شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین

جدایش انفجار از زلزله در کاتالوگ شبکه لرزه نگاری باند پهن با استفاده از فیلترآرما

تعیین ناهمسانگردی سرعت موج برشی در پوسته بم و ارتباط آن با خطواره‌های ساختاری منطقه

انتخاب شتاب‌نگاشت‌ها برای تحلیل لرزه‌ای غیرخطی براساس مشخصات طیفی

طراحی و ساخت ایزولاتورهای الاستومری برای مقاوم سازی و طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله