در پی برگزاری یک کارگاه آموزشی، اطفای حریق در پژوهشگاه انجام شد

دوره آموزشی « زمین لغزش(پهنه بندی،رفتار سنجی و تثبیت) » در پژوهشگاه برگزار می شود

اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکترای سال تحصیلی ۹۲- ۹۱

قابل توجه معرفی شدگان به مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکترای سال ۹۲-۹۱

گزارش فوج زمین لرزه های ۲۱-۱۵ خردادماه۱۳۹۱،شمال خاوری بندر گناوه (مرز استانهای بوشهر و فارس)