مطالعه تغییرات پارامتر b در نواحی زمین ساختی البرز و آذربایجان(ایران)

تعیین خصوصیات چشمه، مسیر و ساختگاه در ناحیه شمال ایران مرکزی و البرز به کمک روش معکوس‌سازی تعمیم‌ یافته

چهارمین دوره ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری ” مهر ماه برگزار می شود

برنامه زمانبندی سومین دوره آموزشی – تخصصی ” تحلیل خطر زمین لرزه” ۲۱ و ۲۲ تیر ماه۱۳۹۱

خبرها

چهارمین دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری “