گزارش مطالعه شناسایی مناطق زلزله زده زلزله های دوگانه ورزقان در پژوهشگاه ارایه شد

زلزله اهر- ورزقان بیانگر آن است که برای رسیدن به ضریب ایمنی مقبول در برابر زلزله فاصله زیادی داریم

گزارش زمین لرزه بیستم و یکم مرداد ۱۳۹۱ ورزقان، غرب اهر، با بزرگای ۶/۲=MW