عکس

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکترای سال ۹۲- ۹۱ اعلام شد

گزارش شناسایی مقدماتی پدیده های ژئوتکنیکی ناشی از زلزله ورزقان

گزارش شناسایی مقدماتی زمینلرزه های دوگانه ورزقان (شهرستان اهر- استان آذربایجان شرقی) ۲۱-۵-۱۳۹۱

در پنجمین گردهمایی رابطین مانور مطرح شد/ آیا از زلزله های ایران درسی آموخته ایم؟

پنجمین گردهمایی رابطین مانور، پانزدهم شهریورماه برگزارمی شود