اساتید و متخصصان باب ورود به مباحث ایمنی در برابر زلزله را به روی قانونگذاران و مسوولان می گشایند

احتمال وقوع رویدادهای لرزه ای دوگانه در منطقه اهر- ورزقان وجود دارد

شدت پسلرزه های زلزله های دوگانه اهر- ورزقان، پس از ۱۴ روز روند کاهشی داشتند

بم، تنها شهری که به لحاظ قدمت و پیشینه به ثبت جهانی رسیده بود، ظاهری جدید یافته است

مدلسازی باند پهن حرکات توانمند زمین در زلزله بم مورد بررسی قرار گرفت