سخنرانی علمی با موضوع “پاسخ‌های دقیق‌تربدون صرف هزینه محاسباتی بیشتر برای تحلیل‌های تاریخچه زمانی واقعی “برگزار می شود

موضوع:پاسخ‌های دقیق‌تربدون صرف هزینه محاسباتی بیشتر برای تحلیل‌های تاریخچه زمانی واقعی
سخنران: دکتر آرام سروشیان – عضو هیات علمی پژوهشکده مهندسی سازه
زمان: یکشنبه ۲۳/۰۴/۹۲- ساعت: ۱۱:۰۰
مکان: خیابان شهید دکتر لواسانی (فرمانیه)، دیباجی شمالی، خیابان ارغوان، پلاک ۲۶،پژوهشگاه بین المللی زلزله
شناسی و مهندسی زلزله – طبقه همکف، سالن اجتماعات