به منظور برجسته سازی اهمیت آموزش های مواجهه صحیح با زلزله؛ مقرر شد ضرورت برگزاری سالانه مانور سراسری زلزله و ایمنی از طرف بالاترین مقام مسوول در آموزش و پرورش به مدارس سراسر کشور بخشنامه شود.
در هفتمین جلسه رابطین مانور سراسری زلزله و ایمنی که روز سه شنبه ۲۶ شهریور در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد؛ بر ضرورت قرار گرفتن مانور سراسری زلزله و ایمنی در تقویم اجرایی مدارس نیز تاکید و مقرر شد نماینده آموزش و پرورش دو کد مربوط به برگزاری دوره های مرتبط با اصول ایمنی زلزله مشتمل بر ۳۸ ساعت را برای استفاده مدارس اعلام نماید.
برگزاری مانور در فصول مختلف سال علاوه بر برگزاری سالانه آن، تاکید بر آموزش های مانور و پناهگیری صحیح و خروج اضطراری و نیز پرهیز از برنامه های نمایشی در مدارس به استثنای مدارس نمونه ای که با حضور مسوولان مانور برگزار خواهند کرد از جمله دیگر مصوبات این جلسه بود.
تشکیل تشکلی در مدارس در دو مرحله کوتاه و بلند مدت در قالب شورا، کمیته و یا گروه در مدارس جهت تامین ایمنی دانش آموزان در برابر خطرات ناشی از زلزله که راهکار مناسب آن توسط نماینده آموزش و پرورش در کمیته برنامه ریزی مانور طی دو هفته ارایه می گردد از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه بود.
در این جلسه همچنین پیشنهاد شد استان ها به منظور ارزیابی مانورهای سالیانه، از امکانات دانشگاهی در قالب پایان نامه دانشجویان استفاده کنند.
همچنین در این جلسه شرکت کنندگان بر ضرورت پیش بینی اعتبار مالی ویژه توسط سازمان مدیریت بحران کشور به منظور برگزاری مفید و مطلوب تر مانورهای مدارس تاکید نمودند.
قابل ذکر است که در هفتمین جلسه رابطین مانور سراسری زلزله و ایمنی که با حضور معاون پیشگیری و آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور، نمایندگان آموزش و پرورش و کمیته برنامه‌ریزی و دبیر مانور سراسری زلزله و ایمنی و به منظور برگزاری پانزدهمین دوره این مانور در آذرماه سال جاری(۹۲) برپاشد؛ مقرر گردید که مانور امسال برخلاف سال های پیشین و با توجه به اینکه ۸ آذر سالجاری روز جمعه می‌باشد، پانزدهمین مانور در روز دوشنبه ۱۸ آذر برگزار شود