مراسم تودیع و معارفه” معاونت های پژوهشی و فناوری ” و “آموزش و تحصیلات تکمیلی” در ۲۰ مهرماه سال جاری در محل سالن جلسات پژوهشگاه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه؛ مراسم تودیع دکتر مهدی زارع و دکتر حسین حمزه لو و معارفه دکتر ابراهیم حق شناس در پست معاونت پژوهشی و فناوری و دکتر حمید زعفرانی در پست معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی با حضور ریاست محترم پژوهشگاه ، روسای پژوهشکده ها و همکاران شاغل در بخش معاونت های مربوطه برگزار گردید.
در ابتدای مراسم، دکتر مهدی زارع با اشاره به ویژگی ممتاز ریاست پژوهشگاه به جهت استفاده از نیروهای تازه و اعتقاد راسخ ایشان به چرخش نیروها که منجر به رشد در هر سیستمی می شود، به عملکرد این معاونت در بخش های مختلف اشاره کردند و مشارکت بالای اعضای هیات علمی در کارهای این معاونت، برگزاری هفته پژوهش، توانمندیهای بخش رایانه ای ، کتابخانه و نیز تجهیزات را از نکات مثبت عملکرد معاونت پژوهشی و فناوری ارزیابی نمودند. در ادامه نیز دکتر حسین حمزه لو با اشاره به فعالیت انجام گرفته در معاونت آموزشی ، نتایج حاصله را مدیون فعالیت صادقانه همکاران خود در بخش های سه گانه این معاونت دانستند.
در پایان مراسم نیز ریاست محترم پژوهشگاه ضمن ایراد سخنرانی، به ضرورت تغییر و تحول در نظام های مدیریتی که چرخش تجربه در میان افرد را موجب می گردد، پرداختند و از معاونت های جدید خواستند که اهم فعالیت هایشان را بر اساس برنامه های استراتژیک پژوهشگاه مدون سازند . در پایان با اهداء جوایز و لوح تقدیر از دکتر مهدی زارع و دکتر حسین حمزه لو تقدیر و تشکر به عمل آمد.