تفاهم نامه همکاری مشترک سه جانبه بین پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن برای اولین به امضا رسید. هدف از این تفاهم نامه مشترک سه جانبه، همکاری در زمینه های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و ارتباط با صنعت به منظور انجام اقدامات منسجمتر با ارزش افزوده بیشتر برای کاهش اثرات اجتماعی و اقتصادی زمین‌لرزه‌ها، تبادل فناوری و داده‌های بدست آمده از شبکه‌های لرزه‌نگاری و شتابنگاری در حوزه مطالعات مربوط به خطر زلزله، زلزله‌شناسی، آسیب‌پذیری، کاهش خطرپذیری لرزه‌ای و ارزیابی اثرات زمین‌لرزه‌ها عنوان شد. قابل ذکر است که بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات طرفین در چارچوب مقررات و توافقات فیمابین از دیگر اهداف ذکر شده در این تفاهم نامه سه ساله است. در این تفاهم نامه که روز سه شنبه، ۷ آبان ماه در محل دفتر ریاست پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به امضای روسای سه مرکز رسید؛ انجام بازدیدهای میدانی در هنگام رخداد زلزله‌های مهم با استفاده از امکانات و ظرفیت¬های موجود طرف¬ها و تهیه گزارش¬های فنی فوری مشترک، مقدماتی و نهایی زمین‌لرزه‌ها؛ برگزاری کارگاه¬های آموزشی، جلسات سخنرانی، سمینارها و همایش¬ها، تبادل استاد، دانشجو و کارشناس و استفاده از امکانات آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی طرف¬ها؛ تبادل برخط اطلاعات لرزه‌ای و تهیه سامانه‌ها و لایه‌های اطلاعاتی مرتبط با زلزله؛ انجام مطالعات مشترک لرزه¬خیزی، زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از جمله زمینه های همکاری فیمابین ذکر شده است. تبادل تجربه‌ها، اسناد و مدارک علمی – پژوهشی و کتابخانه‌ای بین طرف¬ها؛ همکاری مشترک در زمینه تجهیز و بهره‌برداری از ایستگاه¬های لرزه‌نگاری و شتابنگاری، پردازش داده‌ها، راه‌اندازی ایستگاه¬های جدید و مشترک و سایر موارد مرتبط با ثبت و تبادل برخط اطلاعات لرزه‌ای؛ ارائـه پیشنهادها،گـزارش¬ها و طـرح¬های مشترک به نهادهای بالادستـی در چارچـوب برنامه‌ها و سیاست-های کاهش خطرپذیری لرزه‌ای کشور؛ و نیز ارائه مقالات علمی و انتشار نشریه علمی مشترک مرتبط با زلزله از دیگر حوزه های همکاری ذکر شده در این تفاهم نامه بین مراکز یاد شده است.