رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت: به دلیل واقعیت لرزه خیزی کشور و وقوع زلزله های متعدد؛ از هر فرصتی برای ارزیابی و بازنگری عملکرد خود در راستای کاهش خطرپذیری کشور استفاده می کنیم.
دکتر “عباسعلی تسنیمی” ضمن اعلام مطلب فوق افزود: دستیابی به ضریب ایمنی بالا در برابر زلزله، موضوعی شوخی بردار و تعارف پذیر نیست؛ لذا در این زمینه همه ارگانهای دولتی، مراکز علمی- تحقیقاتی و مردم باید مشارکت و همکاری داشته باشند.
وی که در مراسم آغازین همایش “۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته ها و گام های پیش رو” سخن میگفت، خاطرنشان کرد: در آستانه ی برگزاری این همایش برخی عقیده داشتند که پرونده زلزله بم دیگر بسته شده است. این در حالیست که پرونده و موضوع وقوع زلزله ها در کشور بسته شدنی نیست و ما باید از همه فرصت ها استفاده کنیم تا اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع بسیار مهم بیش از پیش روشن شود، ارزیابی و بررسی عملکردها و نیز بازنگری و اصلاح فرآیندها و فعالیت ها صورت گیرد.
دکتر تسنیمی در خصوص وضعیت حادثه خیزی کشور گفت: ایران از لحاظ حادثه خیزی رتبه دهم را در جهان و رتبه پنجم را در آسیا دارد و از حدود ۴۲ حادثه طبیعی موجود، ۲/۳ آن مربوط به ایران است.
دکتر تسنیمی خاطرنشان کرد: تهرانی که در زمره ۲۵ کلان شهر خطرپذیر شناخته شده نا گفته آشکار است که به لحاظ ریسک زلزله دارای وضعیت خطرناکی است، چرا که تهران بر بستر ۲۱ گسل آرمیده است که از این میان ۱۶ گسل فعال هستند و این در حالیست که هرساله ۱۲۰ هزار واحد آپارتمانی در این شهر ساخته می شود؛ در حال حاضر۷۴۰ هزار علمک گاز در کنار ساختمان ها نصب شده است و سه میلیون متر مکعب گاز در لوله های گاز شهری تهران ساری و جاری است.
وی گفت: اگر به آمارها و ارقام موجود در ایران و بویژه تهران رجوع کنیم، وضعیت در صورت وقوع زلزله بسیار نگران کننده است؛ و دقیقاً به همین دلیل است که پرداختن به موضوع زلزله، اندیشیدن و یافتن راهکارهای عملیاتی کاهش لرزه خیزی کشور ضرورت پیدا می کند.
دکتر تسنیمی گفت: اگرچه تاکنون در این حوزه کارهای مثبت زیادی صورت گرفته است، اما هنوز کارهای بر زمین مانده زیادی در این حوزه وجود دارد که نیازمند توجه، بازنگری و انجام است.
رییس پژوهشگاه با اشاره به یکی از اهداف همایش “۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته ها و گام های پیش رو” که ارزیابی عملکرد پس از زلزله بم و آموخته های حاصل از آن را شامل می شود، افزود: در این همایش قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که چند درصد از وضعیت ساخت و سازهای ما اصولی و مطابق با استانداردها صورت گرفته؟ تولیدات ما تا چه حد استاندارد بوده اند؟ چند درصد از آزمایش های کنترلی صحیح انجام می شود؟ چند درصد از مهندسان و طراحان کارشان را درست انجام داده اند؟ آیین نامه ها و دستورالعمل های ما تا چه حد پاسخگوی نیازهایمان است؟
وی در بخش دیگری از سخنانش دلیل عدم اجرای صحیح مصوبات را عدم تناسب آنها در شناسایی ظرفیت ها دانسته و تصریح کرد: این مصوبات ممکنست پوسته خوبی داشته باشند ولی عملاً در اجرا دچار مشکل شده و متوقف می شوند. لذا بدیهی است که ما باید مصوبات مذکور را که ماحصل تراوشات ذهنی انسانی ست، مرتباً پایش کرده و مورد بازبینی قرار دهیم.