برنامه بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری که در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی از روز یک شنبه مورخ ۲۴/۹/۹۲ با گزارش فوج زمین لرزه های آذرماه ۹۲ و نیز برگزاری کارگاه های تخصصی در خصوص روش های نوین طراحی و مقاوم سازی لرزه ای سازه ها کار خود را آغاز نموده بود ؛ در روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۹/۹۲ با معرفی دستاوردهای پژوهشگاه در سال های اخیر و با رونمایی از دیجیتایزر ۲۴ بیتی سنسور شتاب نگاری که نشان از موفقیت پژوهشگاه در حوزه ساخت تجهیزات لرزه نگاری در کشور است ؛ به کار خود پایان داد.
در پایان مراسم اختتامیه هفته پژوهش با حضور ریاست محترم پژوهشگاه، پژوهشگران و کارکنان نمونه بر اساس ارزیابی های ” گروه نظارت و ارزیابی” معرفی گردیدند و از آنان تقدیر به عمل آمد و بر این اساس ” دکتر عبدالرضا سروقدمقدم”رئیس مهندسی پژوهشکده سازه به عنوان مدیر پژوهشی نمونه و” دکترمهدی زارع ” و” دکترحمید زعفرانی” عضو هیات علمی پژوهشگاه به عنوان پژوهشگران برتر سال ۹۲ انتخاب گردیدند.
همچنین در این مراسم با انتخاب” بهناز داراب” به عنوان مدیر نمونه در گروه نظارت و ارزیابی ، ” آزیتا علی یوسفی ” به عنوان کارشناس نمونه در بخش کتابخانه و مرکز اسناد و” محسن صفری ” به عنوان کارمند نمونه از بخش دفتر طرح های عمرانی و مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن، تقدیر به عمل آمد.