نقشه های لرزش زمین، زمین لرزه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۲ هجری شمسی، مرند- تسوج

ارایه گزارش شناسایی زمینلرزه ۲۰-۱-۹۲ شُنبه، استان بوشهر ، یکشنبه ۱-۲-۹۲ ساعت ۱۳:۳۰

نقشه های لرزش نقشه لرزش زمین، زمین لرزه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۲ هجری شمسی، سراوان

گزارش مقدماتی زمین لرزه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲، شمال باختری سراوان

گزارش فوری- مقدماتی زمین لرزه کاکی بوشهر- فروردین ۱۳۹۲

گزارش مقدماتی زمین لرزه ۱۳۹۲/۰۱/۲۰، شُنبه- کاکی، استان بوشهر